Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 28 juli 2017

Svetsloppan riskerar hållbarheten i Svetsarens bygge

En stor svetsloppa lyckades Svetsaren med igår när han behöll Hultqvist. Svetsfogen risker att regeringen havererar vid nästa belastning.
Varför lyckades Stefan Löfven med en svetslopp som innebär att slagg finns kvar i svetsfogen i den regeringsbildning ha svetsade ihop igår. Den fundamentala frågan som KG Bergström ställde vid pressträffen på torsdagen den 27 juni 2017:
"Med vilken rätt kan du som statsminister trotsa majoriteten i riksdagen?"
Det hätska utfallet som Stefan Löfven gjorde mot KGB visar på en obalanserad och smått tragiskt beteende. Samtidigt tycks socialdemokratisk-dna fortfarande sitta i från den tid de regerade landet. Den yttersta politiska makten ligger inte på regeringen utan riksdagen.

Därför har den kraftigt försvagade fogen Löfven svetsade ihop med regeringsombildningen ett bäst-före-datum till oktober 2017. Trots vilda spekulationer i sociala medier om att Alliansen ska vika ned sig är det fakta att alla partiledarna i Alliansen fasthåller att misstroendeförklaring ska ställas mot Peter Hultqvist.

Samtidigt kan man fundera kring det demokratiska sätt riksdagen fungerat på under 85 år. Den har byggt på i princip två block. Ett rött och ett blått. Jonas Hinnfors skriver i ett debattinlägg om demokratins funktionssätt:
Successivt har dels nya partier nått riks­dagen, dels har stödet för de redan etablerade urholkats så att riksdagen i dag består av små och medelstora partier. Utöver fragmenteringen har dessutom en ny djupgående ideologisk spänning byggts in i riksdagen sedan Sverigedemokraterna gjort entré.
Den taktik som länge rått inom de två stora motståndarna i svensk politik har nått vägs ände. Riksdagen och konstitutionen måste på något sätt ses över. Här tycker jag Hinnfors har en poäng:
För den som uppfattar den alltmer urholkade möjligheten till stabil regeringsmakt som ett problem finns två vägar att gå. En konstitutionell, en politisk.
Att ändra t ex valsystemet och övergå till ett majoritetsvalsystem, som i USA och Storbritannien, kan vara en väg. Det var den vägen Branting och Staff ville ha för hundra år sedan. Men som den dåvarande högerregeringen, med Arvid Lindman som ledare, lyckades genomdriva bygger på proportionalitetsprincip. Det valsystem har vi haft sedan dess. När det gäller hur demokratin ska fungera i framtiden bör man starkt fundera kring Hinnfors slutord:
Den svenska parlamentariska demokratins sätt att fungera håller på att nå vägs ände. Nuvarande kris kring misstroendeomröstning är bara ett av flera exempel. Partierna har anledning rannsaka sig kring vad de kan göra för att skapa nya förutsättningar.
Om vi återvänder till det här med misstroendeförklaringen. Leif Lewin går på DN-debatt in på den frågan. Han skriver:
Möjligheten till misstroendeförklaring mot några av de sittande statsråden passar den borgerliga alliansen som hand i handske. Men bara för att något är taktiskt och strategiskt välkommet, behöver det ju inte vara sakligt fel. Alliansen har goda skäl för sitt handlande.
Den allmänna applåderna i social medier om Löfvens handlande vid regeringsombildningen skymmer sakfrågan. Det stora informationshaveriet i regeringen. Peter Hultqvist må vara populär i breda försvarskretsar, oavsett politisk tillhörighet, och hans handlande i sakfrågan inom sitt departement. Men bara den snäva synen och hemlighållande av informationen han gjort är allvarligt. Han sitter i en regering som har kollektivt ansvar för beslut och ansvar för sitt handlande. Samtidigt är han medlem i den av statsministern skapade säkerhetspolitiska rådet. För mig är det fullständigt obegripligt att man inte informera varandra i detta råd. Det är ett högst oskickligt hanterande även om Hultqvist möjligen inte konstitutionellt handlat fel. Att 2017 leva med ett stuprörstänkande i regeringskansliet och departementen är förödande i ett samhälle där transparens av information är avgörande för handlingssättet.

Så med all säkerhet är Löfvens svetsning utsatt för en uthållighetstest om någon månad och därmed får vi se om slaggresterna i denna svetsning håller eller brister.

Media:
SvD1, SvD2, DN     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar