Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 1 augusti 2018

Jag tro vad jag vill

Kunskapen och dess fiender är viktiga att förstå. Tro inte att det är fakta vi är resistent mot, utan kunskap. Kunskap skapas i en social kontext och bygger på både teoretisk och praktisk kunskap. På engelska prata man ofta om knowledge that och knowledge how.

Kunskap är både en fråga om övertygelse och att den är sann. Därtill att det finns evidens. Åsa Wikforss uttrycker det fyndigt på detta vis i sin bok:
"Kunskapsförmedling handlar inte bara om att sprida information - man måste också få folk att tro det som påstås." (s 18)
När de goda grunderna eller evidensen saknas uppstår evidensresistens. Det innebär att vi inte baserar våra övertygelser på goda grunder, på evidens. Vi misslyckas att närma oss sanningen.

Det är här vi har debatten hur Trump hanterar sanningen om kunskaper. Den bygger på hur han mer eller mindre medvetet undviker att förmedla relevant information och hur vi undviker att ta till oss den. Det är ju det som alla härskare, genom tiderna, använt för att skapa desinformation. Vi som kunskapskonsumenter kommer inte att anstränga oss för att söka och kontrollera källans trovärdighet.

Här har skolan en stor uppgift i de social media tider vi lever i. Hur undervisar lärare och hur övertygande och sanna är de kunskaper som förmedlas i skolan. På vilken evidensgrund bygger den på.

Det här med filterbubblor är viktigt att sticka hål på. Tyvärr märks det i valtider hur mycket identitetspolitik och annat skräp som florera i social medier. Här florerar flitigt Vi tror det vi vill tro, inte det vi har skäl att tro.

Här har vi demokratins dilemma. Börjar man bara luta sig mot ideologi, som den enda sanningen, är vi snart borta från demokratins väsen att åsikter och fakta måste brytas mot varandra. Att vara medvetna om den tråkiga sanningen att uppgörelser är kompromisser och ingen får allt de vill.

Så som Hans Roslings pratar sig varm om, lyssna inte på alarmister, allt måste bygga på data och kylig analys. Hur källkritisk är du?

Källa:
Wikforss, Åsa (2017) - Alternativa Fakta, Fri Tanke förlag  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar