Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 3 januari 2019

Höjd utbildningskvalitet - regelbunden kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har sedan hösten 2018 börjat med regelbunden kvalitetsgranskning i syfte att höja utbildningskvaliteten i svensk skola. Tanken är att ge en nyanserad återkoppling för de skolor som ligger ovanför lagens krav. Skolinspektionen kommer då att titta på det som är bra och det som behöver utvecklas hos dessa skolor.

Fyra områden kommer att granskas i de regelbundna kvalitetsgranskningarna:
 • Rektors ledarskap
 • Undervisningen
 • Trivsel och studiero
 • Bedömning och betyg
När Skolinspektionen valt områden har man utgått från vad forskningen pekar ut som viktiga för framgångsrik skolutveckling och beprövad erfarenhet.
Skolinspektionen kommer inom varje område bedöma hur skolorna uppnår kvalitetskriterierna i tre olika nivåer:
 • I hög utsträckning
 • I flera delar, men utvecklingsområden finns
 • I låg utsträckning
Blir skolan bedömd i de två senare får de i beslutet att de ska visa hur skolan har arbetat med förbättringsåtgärderna.

De beslutsrapporter jag läst från dessa regelbundna kvalitetsgranskningar bådar gått för att skapa en kvalitativ förbättring av skolutvecklingen. Den ger många exempel till skolan på hur de arbetar och vad som behöver görs lite bättre än igår. Rapporten är även nyttig för externa läsare. Den ger impulser och tankar på hur rektors ledarskap kan utvecklas. Hur undervisningsmetoder och arbetssätt kan förbättras. Tips och tankar kring hur olika skolor löst det här med trivsel och studiero. Där även elevhälsan varit djup involverad i detta område.

Det mest intressanta är hur området bedömning och betyg kan utvecklas. Har kan man se hur olika skolor jobbar med validering av bedömning inom och mellan skolor. Hur man skapar gemensam bedömning och betygssättning. Hur olika skolor valt att arbeta med NP och dess rättning. Ett uppslag till många skolor bedömer jag det kan vara hur man professionellt ska utveckla sin egen bedömning och betygssättning utifrån lagkrav mm.

För mer information gå gärna in på Skolinspektionens hemsida.

Källa:
Konferensdokumentation "Skolinspektionens nya inspektionsmodell: Regelbunden kvalitetsgranskning", Lars Thornberg. Konferens 6 dec på Tieto2 kommentarer:

 1. ... bådar gott ...

  SvaraRadera
 2. Jag var delaktig i hur ämnet måleri i Bygg och anläggningsprogrammet är utformat. Där är jag mycket nyfiken på hur bedömningen ser ut i de kurser där läraren har brister i sina kunskaper....får dessa elever fel bedömning?

  SvaraRadera