Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 4 januari 2017

Kunskap räcker inte

Kunskap är bra att ha. Räcker dock inte för att klara livet. Dagens skola är fokuserad på att utbildningen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Gott så, men räcker inte. Teoretiska kunskaper i all ära är begränsade när det kommer till tillämpning och bildning.
Bilden illustrerar skillnaden mellan utbildning och bildning. En vän till mig skrev följande på min Facebooktråd om Företagarnas artikel om att utbildning inte räcker:
Minns Du grekernas bildningsideal Roger J?
Visst, men det vara bra med hennes återkoppling:
Här kommet facit: 
Episteme - teoretisk kunskap 
Techne - praktiskt handlag  
Fronesis - praktisk klokhet. När använder jag vilken kunskap... 
Det fick mig att tänka på min egen utbildningsväg. Den var inte spikrak i de olika utbildningsnivåerna. Den gick via diverse uppehåll. Först i den nya gymnasieformen på sent 1960-tal i Fackskolan. Eftersom jag gick teknisk linje var den treårig, med två teori år med mellanliggande praktisk tillämpning i ett år. Sedan var det nästa praktiska delar i utbildningen på KTH. Denna varvning av teori och praktik var nödvändig i den yrkesutbildning jag fick. Tyvärr har den tappats bort i dagens skolväsende.

För att uppnå praktisk klokhet måste du varva och träna teori och praktiskt handlag. De må gälla fotboll, konditor, ingenjör eller för den del läkare. En praktiskt lösning bygger på en bra teori. Detta har jag haft nytta av i mitt yrkesliv som utvecklare av metoder och affärer. Utan kunskap ser du inte sprickorna i verkligheten. Utan handla kan du inte göra något åt sprickorna.

Kanske skolväsendet åter ska koppla på det praktiska handlaget i utbildningen. Med det behov som krävs av Nybyggarlandet Sverige behövs mer än bara teoretiska kunskaper för att skapa välfärden.

Media UNT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar