Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 19 februari 2017

Duktig flickors revansch

Vilka förutsättningar tar vi som intäkt för klassresan? Är det klasstillhörighet eller kön? Eller litar vi som individer på vår egen förmåga att göra just klassresan. Som alltid är det individen som står för förflyttningen bort från det sociala sammanhang man befinner sig i. Birgitta Ohlsson beskriver i sin bok Duktiga flickors revansch förutsättningarna och kraven på duktiga flickor.
Då inte bara utifrån bakgrund utan lika mycket förmåga att sluta vara duktiga prestationsprinsessor på patriarkatets villkor. Hur viktig är det inte att vi har en meritokrati som beror på (med Birgitta Ohlssons ord s 170):
en individs karriär, status och lön ska baseras på vad hen uträttar i samhället, inte socialt ursprung, börd, föräldrarnas tjocklek på plånboken eller kamratrelationer. Kunskap, meriter och skicklighet ska stå i centrum.
Även om boken är skriven utifrån kvinnors plats i samhället är det lika mycket frågan om männen.

I boken berättar hon om tio myter om duktiga flickor. Så även motståndet. Här har vi tre klar motstånd. Den första är vänsterns motstånd. För vänster har det alltid varit social klass i form av kollektivet och kön som står i centrum. Man skulle säga att vänsterns feminism är en kroppsräkningsjämställdhet långt bort från individen kompetens och kunskap.

Andra motståndet är konservatismen. Här har vi alla patriarkala struktur i samhället. Det må var privat näringsliv som familjen. Den senare ser vi tydligt i de klansamhälle vi låtit växa fram i utanförskapsområden. Där hedersvåld, skam och förtryck får frodas i ett på pappret jämställt Sverige. Men den kanske sämsta patriarkala strukturen är Riddarhuset och adeln. Denna lilla folkspillra på 0,3 procent av befolkningen.

Tredje motståndet är populärkulturen och dess tolkning av duktiga flickor i barnböcker till glossiga modemagasin, tv-shower och kvällstidningar. Tänk bara på Annika och Pippi Långstrump.

Makt är fint. Makt är både till för kvinnor och män. Speciellt för kvinnor att spräcka glastaket. Här spelar duktiga flickor som Alice Teodorescu och Birgitta Ohlsson lysande exempel på flickor som sprängt glastaket. En annan är Annika Falkengren SEB avgående VD. Frågan är bara vilket pris de fått betala från snåla systrar.

Boken avslutas med tio budord till duktiga flickor. De skulle lika väl gälla duktiga killar.

Boken är 2017 års måstebok. Läs den vidgar din bildning och kunskap om att feminismen inte är entydig och förbehållen en viss politisk ideologi.    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar