Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 28 februari 2017

Som man ropar får man svar

Alla som någon gång ägnat sig åt undersökande verksamhet vet att som man ställer frågan får man svar. Det gäller speciellt i frågan om vinster i välfärden.
SOM-institutet ställde följande fråga med vidhängande svar:
”Vinstutdelning ska inte tillåtas i skattefinansierad vård, skola och omsorg”, svarade nära 60 procent att det var ett bra eller mycket bra förslag
Helt naturligt kommer de svarande att säga att vinstutdelning är ett problem i välfärden. Frågan är bara har respondenterna förstått vad vinstutdelning är. Det kräv säkert lite kunskaper i bokföring och ekonomi för att förstå vad det är. Jag ska inte göra djupdykning i ekonomisk teori, men ett företags vinst är det som verksamheten alstrar efter finansiella intäkter och kostnader. Det ekonomiska utrymmet kan återföras till kommande år eller delas ut till ägarna. Gott så långt.

Så den undersökning som ligger till grund från SOM-institutet ger följande påstående:
även de som anser att det är viktigt med valfrihet anser emellertid att det inte skall vara tillåtet med vinstutdelning.
Slutsatsen blir vansklig. Alla vill ha valfrihet men ingen som driver en verksamhet ska få tillbaka pengar på de investeringar man gjort. Samtidigt är det intressant att notera den massiva kritik som kommit från de remissinstanser till Reepalu & Co utredning om vinster i välfärden. Den kan knappast ligga till grund för någon politisk diskussion som Sten Widmalm föreslår. Utredningen innehåller allt för många faktafel för att vara ett dokument för förhandlingar kring. Samtidigt är den inte korresponderande mot vad folk tror om vinstutdelningar. Utredningen använder mått som möjligen är aktuella för ett industriföretag men inte för en tjänsteverksamhet.

Samtidigt belyser debatten om vinst i välfärden och Reepalus utredning den diskussion som var för 40 år sedan med löntagarfonderna. Vilket samhälle vill vi ha? Ett pluralistiskt eller korporativ socialism?

Media DN
Blogginlägg Pluraword
Vinst i välfärden
Nollad Välfärdsutredning
Välfärdsutredningen ett falsifikat  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar