Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 1 juni 2017

Känsloklet hör inte hemma i debatter

Känslor är bra att tolka i social spelet mellan människor. Helt vansinnigt blir det när man ska hantera diskussioner i samhällsliv och utveckling utifrån tyckande och tro. Då blir det så stolligt som The Flat Earth Society som på fullt allvar fortfarande 2017 hävdar att jorden är platt.
Stefan Krakowski skriver i sin gästledare i SvD om detta med fakta:
När jag läser vansinnigheterna på deras hemsida (The Flat Earth Society) slår det mig att vi lever i en tid där fakta blir mer och mer relativa. Min sanning är lika mycket värd som din sanning. Den faktabaserade sanningen: ”Det finns ingen förhöjd risk för autism när du vaccinerar ditt barn mot mässling”. Den alternativa sanningen: ”Alltså de jag pratat med som själva sett sina barn gå från glada och sociala till helt inåtvända och tappat språk mm de är rätt övertygade om sin sak” (citat på nätet av någon som hävdar sambandet mellan vaccination och autism).
När min sanning är lika med mycket värd som min sanning har vi hamnat fel. Sanningen måste bygga på bred statistik och kritiskt analyserade fakta. Inte hörsägen eller skvaller. En av de grundläggande värderingarna i SIQ-modellen är faktabaserade beslut:
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder.
Värdering är i sig riktad till hur organisationer ska hantera sina fakta. Men jag skulle vilja hävda att detta är lika viktigt för samhällsdebatten oavsett vilket område vi berör. För de fakta vi måste bygga debatten på ska vara både relevanta, tillförlitliga och validerade samt lättillgängliga.

Om inte blir det som debatten om nationalekonomen Tino Sanandajis bok Massutmaningen, bygger den på vetenskap eller inte. Här tycker jag nestorn i nationalekonomi Assar Lindbeck uttalar sig klarsynt i kolumnen av Paulina Neuding, SvD:
Det måste vara emotionellt, och man får hålla sina känslor borta när man ska diskutera fakta. Människor har rätt till sina åsikter och värderingar. Men åsikter ska inte styra bedömningen av en boks saklighet. Det är olyckligt att akademiker karakteriserar en forskare och debattör som ohederlig utan att kunna belägga det.
Med andra ord låt inte känslokletet styra debatten. Åter plocka fram källkritik, kritiskt tänkande och var klinisk i analysen innan du sätter igång en debatt. Först då kan vi ta död på populismen och upprätthålla demokratins väsen.

För övrigt anser jag att detta är skolans viktigaste uppgift att lära det uppväxande släktet i dessa filterbubblors tidevarv.

Media SvD1, SvD2  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar