Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 28 juni 2017

Käpma på, vägen är mödan värd

I tider av lätt fångad lust och tankar på att endast talang ger lösningen på bra betyg funderar jag på det här med mödan. Vart tog den dygden vägen. All vår början bliver svår, går bättre år för år, fick jag mig inpräntat som liten.
Det är de små stegen som ger resultat. Oavsett det gäller eget lärande eller att utöka sin kunskap. Det är alltid en möda. Jag skrev så här i några Facebook-grupper:
Karin Boyes diktstrof från dikten "I rörelse" gäller oss alla i livet. Det är mödan värd som gäller inte målet i sig. Gäller även skoltiden och elevers arbete för att nå kunskap. Är lärarna och skolan inställd på att man måste kämpa längs vägen. Ingen kunskap får man gratis och en bokstav är inte mer värd än mödan att nå den. Man är inte bättre för att man har A i alla ämnen. Eller vad säger ni?
Några svar har kommit, fast mest likes. Om jag själv tänker på min skolgång är det just mödan i studierna som renderade lycka och lust när målet var nått. Minns speciellt den dagen jag tog examen från KTH och kunde titulera mig som civilingenjör. Målet var nått efter tolv års strävan. Vägen var värd sitt pris. Men det var många små stig och delmål på vägen. Givet misslyckande, man vinner inte varje match.

När jag läser Daniel Lindqvist replik i Sydsvenskan på en gymnasieelevs synpunkter på stress över betygen tycker jag det är befriande med denna syn:
Om man inte behöver kämpa blir inte heller lyckan av att klara av något lika stor; om allt ges en blir man likgiltig – man kanske dessutom slutar kämpa. Det tycker jag vore fruktansvärt! Att inte behöva kämpa.
Likgiltigheten är ett gift för all utveckling och kunskapsinhämtning. Den hämmar varje utvecklingssträvan. Attityderna till kunskap och bildning måste ändras. Inget kommer gratis. Inte för Zlatan, Björn Borg eller Ingemar Stenmark. Även om de har talang är det oceaner av möda och träning bakom framgångarna. Samma gäller skolarbetet. Därför är det viktigt att se att en bokstav inte är något värt utan vägen till den. Eller som Daniel Lindqvist avslutar sitt inlägg:
Motivation kan aldrig ligga i något så simpelt som en bokstav – motivationen måste vara något större, kanske att förbättra världen, kanske att lära sig mer och utvecklas; så se skolan som en väg att bli bättre så du och dina skolkamrater kan ta era platser i ett framtida samhälle. Alla behövs nämligen, både de med A i alla ämnen och de som inte lyckas så bra i skolan.

Media Sydsvenskan   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar