Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 19 januari 2018

Helt oacceptabelt Löfven

Nu vet vi vad dessa båda herrar hade att säga idag, när man lägger fram förslaget om vinstbegränsningar i välfärden. Jag har aldrig hört mer plattityder från Jonas Sjöstedt än idag. Att sätta likhetstecken mellan vinst och kvalitetsbrist finns bara i en socialist föreställningsvärld. Så långt bort från den värld vi företagare lever i. Skulle jag plocka pengar i mina fickor hade jag inget företag.

Att ett litet parti med 5,7 procent av valmanskåren fått så stort inflytande över politiken är helt oacceptabelt. Vad vi ser är ett manipulerande från vänstern av stora mått. Att Socialdemokratin inte kan hålla rent till vänster gör den diskutabel för framtiden. Är detta första spiken i en Pasokifiering av SAP?

För ett är säkert, tjänsteföretag har inte behov av investeringar för att driva företag. Dessutom är det skrattretande att man bara tillåter ett prisbasbelopp för små företag att göra vinst. Hur i hela friden ska 45.000 sek ge stabilitet i ett företag. Dessutom ett tjänsteföretag lever på sina medarbetare och metoder. Dessa är enligt SAPV syn värda lika med noll. Med andra ord fortfarande lever man i fel affärslogik, man sitter fast i industrilogiken likväl som Marxismen gör. Inte undra på de går i otakt med tiden.

Ett är säkert, sista kommentaren är inte fälld från båda sidor, men det är klart försvårande för regeringen i valrörelsen med denna fråga. För logiken haltar betydligt om vi tar de offentligas kostnader för att driva en skola. Löner eller det som kallas undervisning är i snitt 56 procent av kostnaderna och kan sägas inte innebär någon vinst till andra aktörer. Möjligen om man köper in bemanningstjänster för vikarier av ett bemanningsföretag. Övriga delen på 46 procent omfattar hyror, mat, läromedel, administration, mm. Detta köps ofta upp av privata företag. Alltså går detta till vinst, men den tänker inte regeringen och Vänsterpartiet begränsa. Detta med att skattemedel inte ska gå till vinst är det största hyckleriet de ägnar sig åt.

Det hade varit renhåriga om de idag på pressträffen sagt rent ut att vi vill förbjuda privata företag i välfärden. Men då blir det ett moment 22, eftersom man är beroende av att köpa varor och tjänster från privata företag.

Samtidigt var det intressant att Stefan Löfven inte var med på pressträffen idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar