Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 12 januari 2018

Kunskapssyn och pedagogiken

Debatten går hög om den svenska skolan och dess kunskapssyn. Debatten pendlar mellan process och fakta. I boken Kunskapssyn och pedagogik går fyra forskare och professorer in på diskussion vilket paradigm som ska gälla. Det postorderna eller nygamla faktabaserade kunskapen samt hur pedagogiken borde anpassas till hjärnforskningen och hur hjärnan fungerar.

Boken är nyttig för diskussion om hur skolsystemet fungerar och vad nya kullar lärare ska bibringas kunskaper i sitt yrke från lärosätena. Det intressanta är att boken har mötts av iskyla från den etablerade pedagogikforskningen. Detta trots att boken är fullspäckad med forskningsrelaterade referenser.
Ett är tydligt, när man läst boken, att blicken måste vändas inåt i skoldebatten. På vilket sätt ska lärarna se till att undervisa så eleverna har kunskaper att klara fortsatta studier. VAD i det centrala innehållet i kursplanerna är den minsta faktakärnan, i varje ämne av de 16 obligatoriska i grundskolan. Och framför allt på vilket vis ska kunskapskraven bli tydligare för att lärare ska göra en rättvis bedömning. Med andra ord hur mäter man rätt från läraren till rätt till eleven. Utan summativ bedömning kan du aldrig få en formativ bedömning som leder framåt.

Läs boken, den är matnyttig för att få en skoldebatt som leder framåt istället för den eviga diskussionen hur man ska lösa de yttre faktorerna i skolan. De är som de är.

Media GP
Pluraword:
Kunskapssynen i läroplanen
Skolsystemet - inte anpassat för hjärnan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar