Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 24 januari 2018

Vinstfrihet är olaglig

Grundlagen styr hur Sverige ska styras. I regeringsformen stipuleras näringsfriheten. Därtill stagar artikel 16 i EU:s rättighetsstadga:
Näringsfriheten ska erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.
Det synes djup oroligt att varken Reepalu Välfärdsutredning som regerings lagrådsremiss gjort en juridisk analys av de förslag man försöker politisk trumfa igenom.

På SvD Debatt går två jurister igenom denna miss. Vad är allmänintresse och vilka avsteg får man göra. Uppenbart säger de:
Ideologisk grundad aversion mot privat verksamhet och möjligheten att göra vinst är inte något angeläget allmänt intresse. Möjligheten att göra vinst (och risken att göra förlust) kännetecknar all näringsverksamhet. Denna kärna för all näringsverksamhet kan inte inskränkas utan att regleringen kommer i konflikt med rätten till näringsfrihet.
Man kan vänta sig mer av en regering och statsrådsberedningen. Var finns statsrådsberedningens analyserar av rättsläget? Hade varit bara om juristerna gjort det innan man ger sig på lagstiftning som står i strid mot regeringsformen. Då blir fredagens (19/1) föreställning i riksdagen ett narrspel.
Ytterligare en djupt stötande särbehandling gör lagrådsremissen och Reepalu utredning sig skyldig till. De skapar av ideologiska skäl en särbehandling av näringsfriheten. Debattörerna skriver:
I lagrådsremissen föreslås att så kallade idéburna aktörer skall gynnas och därför undantas från delar av det föreslagna regelsystemet. Ett sådant undantag strider mot den uttryckliga regleringen i regeringsformen att inskränkningar i rätten att driva näring aldrig får ske i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.
Vinstfriheten är dumheter av stora mått. Att inte hålla sig till rättsprinciperna för Sverige säger bara att regeringen på denna punkt är odugliga. Jag hoppas innerligt att Lagrådet underkänner lagrådsremissen. Skulle regeringen trots det lägga fram en propp om vinstbegränsningar säger det mer om den än de som kommer att rösta i riksdagen mot en grundlagsvidrig propp.

Media SvD 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar