Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 1 april 2014

Aprilskämt

Avtal i skolväsendet? Något större aprilskämt får man leta efter. Några FP politiker föreslår just detta. Tyvärr upphandlas inga skolor. Därför går det inte att skriva avtal. Dessutom har inte kommuner något annat uppdrag än att genomföra statlig politik. Etablering av skolor sker genom Skolinspektionens försorg när det gäller grundskolor och gymnasieskolor.


Etablering av fristående förskolor däremot görs genom kommunens försorg. Inte nog med att kommuner där har rätten och skyldigheten att göra tillsyn har de rätten att dra in tillstånd. Så avtal är totalt huvudlöst som juridisk underlag. Förskolan finansieras på liknande vis som de kommunala förskolorna och regleras i lag. Avtal brukar innehålla spelregler och ekonomisk reglering. Båda styrs via skollagen idag. Däremot kan kommuner om förskolan missköter sig i förhållande till skollagen och läroplanen dra in tillståndet. Den rätten har de däremot inte i fristående skolor. Det är Skolinspektionens område.


Så totalt feltänkt. Skolan är den aparta delen i kommunal verksamhet. Omsorg och vård har ingen liknade lagstiftning bakom sig som skolan. De är inte en nationell angelägenhet mer än tillsynen inom vissa riskområden.


Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar