Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 22 mars 2017

Kalla faktas nyttiga idiot

Kalla fakta använde Runstyckets skola i Malmö som nyttig idiot för att driva sin linje om extra stöd för elever med npf.
                                                    Runstyckets skola, Malmö

Mycket kan sägas hur rektorer och huvudmän hanterar barn med npf. Jag blir lika heligt förbannad varje gång jag ser och hör talas om skolor som inte gör sitt uppdrag efter de nationellt framtagna styrdokumenten som skollag och läroplaner samt diverse allmänna råd från Skolverket. Därifrån till att generellt skapa en bild, som Kalla fakta gjorde, att det är fristående skolor som är boven i dramat är väl magstarkt.

I den del av programmet som behandlar antalet anmälningar till Skolinspektionen som upp går till en bit över tusen anmälningar till att framskymta i sin vinkling att det är just fristående skolor som är boven i dramat är en grav vinkling. Problemet i kommunala skolor är om möjligt större för barn med npf. Göteborg är ett praktexempel på där kommunala skolor nekar extra stöd för barn med npf.

Skolans prissättning är neutral när det gäller skolpengen. Den ska vara lika stor oavsett om det är en offentlig eller enskild skolhuvudman. Innebärande att skolvalet inte ska påverkar kostnaderna för eleven oavsett var hen går. Därtill kan enskilda skolor söka tilläggsbelopp för barn som behöver personlig assisten.  Detta har varit ett problem allt sedan Högsta Förvaltningsdomstolen 2012 fattade ett prejudicerande domslut kring tilläggsbeloppen som drevs av Malmö stad. Förra året upphävde riksdagen domen genom att ändra skollagen så varje elev måste utredas utifrån hens förutsättningar. Några generella nekande om tilläggsbelopp är olagligt.

I efterföljande Nyheterna på TV4 hade man en självgod rapportering av programmet. Där ställde man utbildningsminister Gustav Fridolin som ansvarig för att det kunde se ut som det gör. Tyvärr lyste okunskapen igenom. Utbildningsminsiterna enda makt som ytterst ansvarig för skolan i Sverige är begränsad till att antingen gå till riksdagen med förslag till lagändringar eller skapa ett skarpt krav i regleringsbrevet till Skolinspektionen om skolhuvudmännens trilskan om tilläggsbelopp för barn med npf. Ministerstyre är förbjudet i Sverige.

De om detta om Runstycket i Malmö som nyttig idiot. I slutändan måste jag säga som min fb-vän skrev i en kommentar:
Jag tror det handlar om människosynen hos vissa rektorer (de tänker och agerar som om elever vore kostnadsposter) och där är vissa elever "för" dyra eftersom deras behov genererar specialpedagoger som är "för" dyra. Hörde en rektor säga "att fixa lite arbetsuppgifter till sådana där kräver väl ingen raketforskning" följt av ett gapskratt.
Jag blir djupt bedrövad när jag läser detta. Hur mycket måste det inte svida hos lärare som lagt ned själ och hjärta i att utbilda sig till specialpedagog för att hjälpa dessa barn med någon form av npf. Hur kan det vara möjligt att privata skolägare lika väl som kommunpolitiker 2017 inte har bättre människosyn och medkänsla för dessa barn. Inte är det skolvalet som är problemet som Kalla fakta vinklar hela reportaget kring utan hur man tillämpar regelverket i skolväsendet.

Samtidigt måste jag säga att ägaren till Runstycket skola i Malmö har noll koll på krishantering. Hennes agerande gör bara att hon gräver en djupare grav åt sig själv och skolan. All kriskommunikation har tre regler som man ska följa:
  • Tala alltid sanning
  • Ta initiativ
  • Gör det i tid
Inget av det tycks hon göra. Efter programmet har hon nu stämt TV4. Tragiskt med rättshaverister.  

Media TV4 Kalla fakta
Runslstykets skola: Hemsidan efter Kalla fakta  
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar