Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 26 mars 2017

Undervisning är inte utbildning

Undervisning är inte utbildning som somliga tycks tro. Enligt arbetsmiljöundersökningar noteras att föräldrar är ett arbetsmiljöproblem. Skollagen ger föräldrar inflytande över utbildningen. Gott nog så. Där stannar inflytandet.
Skollag skiljer tydligt på vad undervisningen är. Enligt den är undervisningen en målstyrd process underledning av lärare och förskollärare syftande till utveckling och lärande genom inhämtande och utveckling av kunskaper och värden. Utbildning däremot är verksamheten inom vilken undervisningen bedrivs utifrån bestämda mål. Tittar vi på bilden ovan är undervisningen en affär mellan staten och lärarna. Utbildningen har däremot skolhuvudmän totalansvaret för. Alltså att tillhandahålla skolbyggnader, läromedel, skolmat, skolbibliotek och elevhälsa.

Då blir det lite märkligt i mina öron att Liberalerna nu föreslår att skollagen ska skärpas med ett tillägg: dock ej över undervisningen. Blandar Liberalerna ihop begreppen? Eller har de inte läst rådande definitioner i skollagen om vad som särskiljer dem åt. Man undrar.

Samtidigt kan man fundera över i vilken mån skolan själv har förmåga att informera föräldrar och elever om deras inflytande i skolan? Kan det vara så att de själva inte håller isär begreppen? Jag ska inte moraliserar om hur informationen görs. Men något inflytande över undervisningen har inte vårdnadshavare enligt dagens skollag.

Media GP
Källa Skollagen (2010:800) 1 kap 3 §

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar