Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 10 april 2011

Lärandets baksida

Från ord till handling kan det vara långt. Ännu längre verkar det vara att lyssna och ta in kunskap även i vuxen ålder. Under min föreläsnings turné slås jag av de utvärderingar som görs. Trots en övertydlighet i vad begrepp betyder och hur man ska tillämpa dem verkar det vara svårt att ta in kunskapen.

Ta ett sådant centralt begrepp som systematiskt kvalitetsarbete för det kommande vardagsarbetet slår det slint. Det verkar som begreppet verkligen stannar precis vid öronen när man hör ordet. Ändå ska hela skolsverige tillämpa det om två och en halv månad.

Man undrar vad det är som gör att man inte hör eller är det det här kända svaret hör vad du säger som gäller. En tydlig signal jag hör men struntar i det.

Om jag hjälper på traven med att försöka förklara. Ordet systematiskt betyder:
Aktiviteter som sker enligt visst system (synonym: planmässig)
Om man kopplar det till ordet kvalitet som betyder att uppfylla uttalade och outtalade kundkrav skulle det bli:
Aktiviteter som sker planmässigt för att uppfylla kraven i skolväsendets utbildning och undervisning.
Klarare kan det väl inte bli!

Aktiviteter som inträffar i barngrupper och klassrum innebära att förskolan och skolan ständigt ska förbättra måluppfyllelsen.

2 kommentarer:

  1. Mina erfarenheter från företagsvärlden pekar på att inlärningstiden för detta begrepp kan ha ett genomsnitt på över 10 år.

    SvaraRadera
  2. Jan, det är mina erfarenheter också. Men det som förvånar mig är att när man står på scen och så tydligt man kan beskriva vad systematiskt kvalitetsarbete är och det ändå inte går in förvånas jag.

    Ska inte förskolchefer, rektorer, förskollärare och lärare vara speciellt kunniga på att också ta in kunskap. Om inte, undrar jag, är det därför det ser ut som det gör i skolan.

    SvaraRadera