Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 10 april 2011

Prata går men skriva så det går

Talets gåva av en av hörnpelarna i all kommunikation. En annan gåva är skrivandets. Under min föreläsnings turné genom Sverige har jag haft anledning att fundera över hur hårt just den muntliga kulturen sitter i skolans väggar. Det är väl bra så länge det kommer till att förskollärare och lärare använder talets gåva när de ska undervisa. Men när det kommer till det där med att verifiera det som hänt står sig det talade ordet sig slätt.

Den skrivande kulturen är ju viktig för att vi alla ska ha en gemensam plattform att värdera utifrån. Då syns det mig lite märkligt att den värld vi samhällsmedborgare fostrats i inte är mer skriftspråklig än den är. Än mer förvånade är det i ljuset av de krav som kommer på dokumentation från 1 juli 2011.

Man börjar tvivla på om förskolan och skolan någonsin kommer få en skriftlig kultur. Ett är dock sant den som har makten över det skrivna ordet har ett tolkningsföreträde.

Kommer förskollärare och lärare klar av att bli skriftspråkliga? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar