Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 17 april 2011

Supertanker utan signalsystem

Skolväsendet kan beskrivas som en supertanker, trögrörlig och på fel kurs. Eller snarare driver den på ett öppet hav. Sedan tjugo år en skola som saknat signalsystem. Där du har lotsar, den pedagogiska forskningen, som "kvakar" i andra discipliner än den pedagogiska. Och kaptenerna, huvudmännen, saknar ett roder värt namnet att styra tankern. Man står på kommandobryggan och hoppas att det inte är land i sikte.

PJ Anders Linder går i dagens ledare in på just denna saknaden.
Utvärdering och uppföljning är vår nyckel till kunskap om skolan, men de förblir tyvärr sorgebarn. I stället grälas det om anslag, vinstutdelning och honnörsord. Hur många kommuner ägnar halva den energi åt skolans resultatutveckling som de ägnar åt skolbudgetarna? Hur mycket kraft lägger vi på att värna bedömningssystemets integritet?
Detta kan man läsa om i Skolinspektionens granskningsrapport för 2010, om man orkat. Där slå inspektionen fast att den samlade uppföljningen och utvärderingen av elevernas resultat oftast saknas.  Hälften av grundskolorna och nästa alla kommuner på central nivå brister i arbetet med uppföljning och utvärdering av kunskapsresultatet.

Detta bekräftas också av den bristande kunskapen om hur du analyserar och värderar resultat metodmässigt och systematiskt. Den kunskapen saknas nästa helt på alla nivåer i skolväsendet. Man har som Skolinspektionen också påpekar inte system för att kunna svara på  frågor om hur stor andel elever som inte når kunskapsmålen i alla ämnen? Man kan inte heller svara på hur många elever som ligger ovanför sina satta kunskapsmål.

Utan att kunna svara på dessa två frågor veta man inte vilken pedagogik som ska användas för att öka måluppfyllelsen eller hur mycket resurser det kräver. Man vet inte heller hur man ska validera kunskapen i t ex matematik när man går från år 3, 6 och 9. Många gymnasieskolor berättar just detta att ett VG i matematik från nian knappt är värt ett G år 1 i gymnasiet.

Dags att skaffa sig kunskap och metoder för att få en resultatstyrd skola på alla nivåer. Det är ett lagkrav från 1 juli 2011. Utan dessa fakta kan du aldrig sätta mål i en målstyrd skola.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar