Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 10 april 2011

På tal om MOD

Mitt Universitet detta år utökades i tisdags med Maria Gerlofsons bok MOD - stå upp för dig själv. Först funderade jag behöver jag läsa en sådan bok? Jag vågor ju stå på scen och utsätta mig för besvärliga frågor från publiken. Vågar göra saker som kanske inte andra vågar. Vågar blogga och ha synpunkter.

Efter moget övervägande grabbade jag tag i den lilla nätta boken. Och si, den var inte alls dum att läsa för en som tror sig ha MOD.

En intressant del i boken tar upp När ska du vara modig - speciellt att stå upp mot skola och dagis. Ni vet det här med föräldramöte. Hur kul tycker ni lärare det är med besvärliga föräldrar. Tar ni kritiken som personlig eller konstruktiv mot ett felaktigt beteende eller handlingssätt?

Allt nog hon skriver följande, som jag tycker alla i skolan bör tänka på. Jag citerar boken:
Personalens förmåga att kunna ta emot synpunkter på verksamheten är också ett mått på hur bra skolan eller dagis är. Om de inte kan lyssna på andra eller ta kritik bör man fråga sig om det verkligen är ett ställe där man vill att ens barn ska tillbringa dagarna.
Frågan är har förskolan och skolans personal denna förmåga? Om inte är det dags att ändra beteende för det är detta som är grunden för ständiga förbättringar.

Källa: MOD - stå upp för dig själv, Maira Grelofson, Natur och Kultur, 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar