Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 4 juni 2012

Politikermantrat - kvalitet

Nu har det hänt igen! Politiker slänger sig med ordet kvalitet. Läs bara följande mening, från MPs debattartikel under Brännpunkt:
Vår ståndpunkt är att skolornas kvalitet är viktigare än hur de organiseras, samtidigt som vi betonar att pengar som är avsedda för skolan också skall hamna där.

Man frågar sig genast vad är då kvalitet? Tar vi ISO 9000 definition är den:
Grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav.

Vad är det för krav skolan ska uppfylla? Om jag förstått det rätt är det väl det politikerna redan ställt. De som finns i Skollagen (2010:800), Lgr 11, Lpfö 98 och Lpf 94 och en diverse förordningar. Eller är det något helt annat man är ute efter?

Med MPs skrivning blir det en icke mening.

I skolans värld är det kvaliteten på undervisningen och där med en pedagogik som gör att eleverna uppfyller kunskapsmålen som är väsentligt. Om sedan skola organiserar sin verksamhet så att det de blir överskott i den kommunal budgeten eller i privata företags resultatredovisning har väl inte politiker på riksplanet med att göra. Den hänger definitivt inte ihop med kvalitet på undervisningen om det inte är något helt annat man menar med kvalitet.

I så fall är det högt tid att politikerna definierar vad denna kvalitet är för något.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar