Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 16 juni 2012

Självklarheter och tandlöshet

Skolavslutningen har precis avslutats. Debatten om skolan fortsätter i oförminskad takt. Skolveteranen går i Eskilstuna-Kuriren till storms mot en borglig politik på skolområdet. Hen lägger all skuld på borgarna och Alliansen för alla tre senaste läroplanerna. Så sorglit att inte fakta kan gälla. De senaste för skolan, så även betygssystemet, finns det politisk enighet om i riksdagen sedan 2010.

Samtidigt beskyller Skolveteranen all tarvlighet på borgarna när det var Persson och regeringen Carlsson som införde kommunaliseringen för tjugo år sedan. Falsk matematik brukar Pepps Persson sjunga. Nu verkar Skolveteranen gör det.

När man skärskådar förslagen till förbättringar som Skolveteranen föreslår undrar man i sitt stilla sinne: Har hen inte läst de nya styrdokumenten för skolan. Det finns ingen reviderad skollag, reviderad läroplan och modifierat betygssystem. Det finns däremot en ny skollag, en ny läroplan med en ny mer styrande kursplan och nytt betygssystem som innehåller distinkta krav på kunskaper för de olika betygsstegen. Det kommer bli svårare att få betyget E och A än i det betygssystem som skrotas för 9-orna iom skolavslutningen. Nästa årskull elever får tuffare att nå betygen. Vi kommer för första gången få elever som går ut skolan med icke godkända betyg. Betyget F innebär just det.

Dessutom verkar Skolveteranen olovligt okunnig om vem som betalar skolan. Staten gör det med ungefär 12 procent generella statsbidrag, att fritt förfogas av kommunerna till asfalt eller barn. Och vi vet ju vad kommunerna prioriterar, inte barn i varje fall. Så staten har ytterst lite att bestämma om hur resursfördelningen sker i skolorna. Där är det hobbypolitikerna i kommunerna som beslutar. Det ska Skolveteranen tacka S och Persson för.

Utöver det funderar man en stund över gårdagens Rapport inslag om Skolinspektionen. Är den tandlös? Man häpnar på uttalandet från projektledaren av granskningen av de fristående skolorna John Baur och Prolympics.

Återfallsförbrytning är stor inom skolväsendet. Inte bara inom de fristående skolorna utan framför allt inom den offentliga skolan. När nu Skolinspektionen har fått muskler att gå den juridiska vägen för att komma åt det stora återfallsförbrytandet rimmar det illa med uttalandet från tjänstemannen på Skolinspektionen. Det första man tänker på är, är det en gammal politruk som talar eller en tjänsteman som inte vill ha jobbet kvar? För om jag känner Skolinspektionens gd rätt är det inte precis den väg hon vill vandra. Hon har tuffa krav på den juridiska vägen.

Ingen tjänar på slapphet från en myndighet. Förtroendet ur gröpas. Det är inte den tredje statsmakten som ska sätta blåslampan under de som inte följer lagar och regler. Följde av det blir bara att den allmänna pöbeln ägnar sig åt ståndsriksdag eller i detta fall kanske det fria skolvalet fungerar så föräldrar och elever väljer bort de skolor som inte sköter sitt uppdrag. Med marknadens villkor har de inget excistensberättigande och går omkull av den anledningen. Ibland är det fria skolvalet välgörande.

För övrigt anser jag att det inte är politruker som ska avgöra om skolor följer regelverket utan juridiken. Tjänstemän är satta att se efter hur tillämpningen följs och inte. I annat fall får vi en Kafkaliknande tillvaro med enskilda politrukers godtycke.

Media Eskilstuna-Kuriren, SVT Play

1 kommentar:

  1. Jag stötte på kommentaren att huvudmannen var 3:e part och alltså inte kunde hållas ansvarig för skolans problem utan istället skulle lärarna hållas ansvariga. Rena rama stoppa huvudet i sanden attityden! De flesta lärare tar ansvar och ansvaret för att rekrytera, omplacera, säga upp och utbilda lärare så att skolan slipper de som inte tar ansvar ligger hos arbetsgivaren.

    SvaraRadera