Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 28 mars 2014

Minnen och betyg

Alla har vi en skolhistoria. Det brukar berättas i skoldebatter och kompisar emellan. Den får extra tyngd när offentliga personer berättar. Blir nästan till sanningar. Sanningar som inte alltid speglar de faktiska förhållanden i dagens skola. En skola som ställer betydligt tuffare krav på kunskaper än tidigare.


På den gamla goda tiden när skolan hade kunskapsmonopolet var det faktakunskaper som stod i centrum. Där fanns liten plats för återkoppling och reflektion. Skolan hade en "rätt och fel" syn på fakta. Dagens samhälle har en betydligt större komplexitet än tidigare. Det gör att kraven på undervisningen är högre. Lärarkåren måste å ena sidan sträva till att skapa gemensamma arbetsätt samtidigt som varje enskild lektion är en teaterföreställning.


När det sedan gäller betygen. Dagens målrelaterade betygssystem är mer humant än det gamla relativa. I det var det konkurrens och utslagning som gällde. När femmorna var slut spelade det ingen roll hur många i klassen som hade möjlighet att få betyget 5. I dagens målrelaterade betygssystem kan teoretiskt alla få betyget A. Att kraven sedan ökat i systemet mot "det gamla" trestegs målrelaterade systemet är av goda. Där var det alldeles för lätt att glida mellan betygsstegen.


Samtidigt kan man fundera på vad det gör att en del vill ha tillbaka de relativa betygssystemet. Är det för att man tror att man minst får en 1 och att det motsvarar betyget E? Så är inte fallet. Det är svårare att få betyget E eftersom skillnaden mellan systemen är att i dagens system mäts även förmågor. Det gjordes inte i det relativa systemet. Där mättes bara "kunskaper in - kunskaper ut".


Ur ett rättvisesynpunkt var systemet också behäftat med klar skönhetsfläckar. Om man hade det minsta kunskap om statistik kunde man manipulera systemet. Dessutom kunde man åka på en "räkmacka" i skolan fram till den tidpunkt det var dags att ta sig till nästa utbildningsnivå. I början av det relativa betygssystem fick vi elever betyg varje termin. Då var det enkelt att se vilka medelvärden man hade i förhållandet till kraven till att söka till gymnasiet. Med algebrans hjälp var det bara att räkna baklänges hur mycket man skulle höja betyget för att nå önskat medelvärde. Snabbt kunde man läsa ut vilka ämnen som innebar maximal utdelning att öka betyget. Man la i växeln och koncentrerade sig på de ämnen som gav störst möjlighet att öka medelbetyget. Effekten blev att de som noggrant följde "hur" man borde studera konkurrerades ut.


Med det sagt vill jag nog påstå att dagens betygssystem är mer humant än de relativa. Trotts att betygssystemet är ett under av otydlighet i betygskriterierna för betygen C och A.


Media SvD     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar