Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 10 februari 2012

Man undrar hur somliga tänker

Med viss förvåning läser jag att Haninge har en skolplan tagen i kommunfullmäktige för åren 2011-2015. För det första är det oerhört konstigt att Haninge gör just det. Skolplanen har avskaffats i Skollagen (2010:800).

För det andra undrar man när man läser den. Som styrinstrument är den inte mycket värd. Ingenting om huvudmannen har övergripande mål och vad man ska nå enligt dem. Bara fromma ambitioner. Inte hur man tänker sig hantera förutsättningarna och hur man styr baserat på lagkrav. Hur ska huvudmannen följa upp och utveckla skolan?

För det tredje är det överjobb att i princip skriva allt som finns i de nationella styrdokumenten.

För det fjärde undrar man över om inte politikerna har kunskap om rollfördelningen mellan huvudmannanivån och enhetsnivån.

För övrigt anser jag att skolplaner inte ska finnas eftersom det tagits bort i nya lagen utan ett mer stringent styrdokument för hur huvudmannen ska styra utbildningen men inte undervisningen.

2 kommentarer:

  1. Mycket bra och viktigt inlägg, Plura. I rapporten om kommunernas huvudmannaskap står det en hel del om skolplanen. I de undersökta kommunerna fungerade det ingenstans som det var tänkt. Skolplanen sågs som ett marknadsföringsdokument med vackra till intet förpliktigande formuleringar, inte som den konkreta målstyrningsplan den var avsedd att vara.

    SvaraRadera
  2. I Skolverkets nyligen publicerade rapport, kanske jag ska tillägga.

    SvaraRadera