Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 12 juli 2013

Jobba smartare

Utan extra resurser har sjukhuset i Skövde effektiviserat sig med 20 till 30 procent. Det som kännetecknar detta är att man jobbar på ett smartare sätt. Det är en process som innebär att man tar i sina vardagsproblem nerifrån och upp. Man jobbar tillsammans för att se vad man kan förbättra mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Ett arbete som är långsiktigt. Där man har tydliga mätetal sittande på väggar. Detta kallas systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att lärande, flödeseffektivisering och ett förbättringsledarskap är ingredienserna för förbättra. Vad exemplet från Skövde visar är hur får ut mer värde för de skattekronor vi sätter in i välfärden.

Låt oss leka med tanken att detta skulle gå att göra i skolan. Grundskolan och gymnasieskolan kostar oss skattebetalare 118 Mkr årligen. Kostnaden för skolan ligger på 6,3 % av BNP och ligger 0,6 % över snittet i OECD. Med andra ord är det en dyrare skola än genomsnittet vi har. Om vi skulle lyckas genomför ett förbättringsarbete enligt Skövde skulle det motsvara en effektiviseringsvinst på 24 Mkr. En summa som gått och väl täcker att alla lärare skulle kunna få 10 000 kr mer i plånboken.

Att jobba smartare innebär inte att rusa snabbare. Det innebär att ta bort allt som inte skapar värde. Men då kan vi inte har rektorer som slutar efter ett år i skolan. Vi kan inte ha lärare som jobbar som man alltid har gjort. Men framför allt man måste börja fråga sig HUR man jobbar. HUR ser vårt pedagogiska kretslopp ut.

För övrigt anser jag att systematiskt kvalitetsarbete är varje individs åtagande för att bli lite bättre idag än igår.

Media SVT Play (inslaget är 11 min in Aktuellt 130711) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar