Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 29 juni 2014

Bäva månde skolan

Om S får välja månde skolan bäva. Den valfrihet skolan har att styra sig själv enligt nya skollagen kommer kraftigt begränsas. Nu ska åter Palmes skola införas. En skola som var hårt centralstyrd. Retropolitiken lyser klart igenom. S och deras politruker är mer lämpade att se till att skolan levererar än de som är satta att göra det.


Tre mål har Löfven och S för skolan efter valet: Höga kunskapsresultat, Jämlik skola och Läraryrket attraktivt. Alla tre är lovvärda mål för en skola som lidit under det socialdemokratiska oket sedan urminnes tider. Problemet blir när man skärskådar vägen att nå målen.


Höga kunskapsresultat. Det ska nås med mera närvarande pedagoger i förskolan och skolan. Bra, men vart ska de tiden tas? Med minskade klasser utan ändring av innehållet i undervisningen ger den ingen effekt. Mer av samma sort skapar inget bestående resultat. Samtidigt var finns alla lärare som ska fylla detta rum? Ett valfläsk som snabbt kommer att brinna upp när verkligheten kommer på efter 14 september.


I denna väg ska också S satsa på att speciellärare och specialpedagoger. Bra, men sorry leveranstiden på sådana är minst 3,5 år. Ytterligare ett vallöfte lätt sagt svårt att genomföra.


Vägen till högre kunskapsresultat är också att de ska garantera att resurserna verkligen går till eleverna. Bäva månde riskkapitalbolagen. Vinstintressen ska stoppas. Vad Löfven nogsamt glömmer att säga är hur kommunerna själva slarvar grovt med denna fråga. Hur många kommuner flyttar resurser för skolan till annat. Ta Göteborg där S-märkta kommunalråd tar pengar från skolan och finansierar socialvården istället. Eller alla kommunalråds önskan att bygga monument över sig själva genom arenor och andra synliga referenspunkter i stadsmiljön.


Jämlik skola. Fint som snus Löfven. Det tycks Alliansen också åtgärda. Frågan hjälper det att läxhjälpen blir offentlig. Tydligt finns det inget stöd i forskningen om det. Snarare tvärt om. Intressant med att S jämför med de högst rankade i PISA och jämlika skolor. De finns i Singapore, Korea, m fl. Dessa länder är väl inte kända för just jämlikhet.


Läraryrket är attraktivt. Inte bara lön är attraktivt utan andra saker. Vad har vi medborgare i konungariket Sverige för bildningssyn. Förstår vi vikten av att ha en kompetent lärarkår? Är lärarkåren rätt rustade för det samhälle vi har skapat? Är lärarna rustade för det framtida lärandet som kommande generationer behöver? Mycket kan sägas om det. Vi kanske skulle studera hur Finland löst det för att få läraryrket attraktivt. Inte rymma över pölen till Canada.


Det alvarligaste frågan som vi väljare bör ställa oss är: ska åter politiker bestämma vardagen i skolan? Vi vet att det inte var bättre för. När Löfven skyller skolresultaten på Alliansen ljuger han. Kunskapsresultaten har sjunkit sedan minst 20 år tillbaka. Alltså är S lika skyldig som Alliansen. Sedan vi övergick från det relativa betygssystemet till det målrelaterade har elever inte nått målen. Först sjunkande resultat i den treskaliga skalan och nu i den nya femgradiga. Vad S vill med sin nya skolpolitik är uppenbart: Låt oss politiker lägg oss i skolans vardag så fixar sig skolresultaten.


Det hoppas jag väljarna är tillräckligt smarta att förstå att det inte går. Med den styrning skolan har kommer detta bara att vara tomma ord. Det som gäller är att skolans ledningar och dess lärare får mandatet att skapa den skolan de vill utifrån den förutsättningar de har. Skollagen ger just förskolans professionella personer just det. Tyvärr glider kommuner på detta. Skolan ska skapa en undervisningen utifrån deras meriter att nå de fastställda nationella målen. Då får vi en likvärdig skola som presterar kunskapsresultat.


Media SvD   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar