Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 7 juni 2014

Offerkofta av hos de målinriktade

Offerkulturen och dess kofta finns på sopphögen hos de som är framgångsrika. Det visar SvDs skolresa genom skolsverige. Kännetecknet på dessa skolor är en lärandekultur som omfattas av att fokusera lärandet. Ett målinriktat lärande. En skola som lever upp till den ska var sedan tjugo år, mål- och resultatstyrd.


De skolorna har upptäckt vad Hattie sagt i en intervju med SvD:
Om du förändrar strukturen och sedan stoppar in samma lärare som undervisar på samma sätt, så får du samma resultat – men du har lagt ner mycket tid och mycket pengar.
Kan fullständigt hålla med. Efter ett långt yrkesliv med att bygga strukturer i verksamheter är just resultatet mycket tidstjuvar och pengar för samma resultat om man inte utvecklar arbetssätten. Fyra frågor avgör: HUR gör du? I vilken omfattning? Till vilket resultat? HUR utvärdera och förbättrar det du gör? Detta avgör för att få verksamheter att ständigt bli bättre.


Börja med att diskutera HUR man sätter eleven i centrum. Har ett moget pedagogiskt ledarskap både på skolan som i klassrummet. Men framför allt bekänner sig till att bli lite bättre varje dag. En lärandekultur.


Dessa skolor och dess huvudmän har lärt sig att det inte spelar någon roll hur omgiviningen ser ut. Vilka socioekonomiska faktorer som finns eller att det är andra lärare i skolan som inte gör sitt jobb. Det hela bygger på att man i varje stund gör rätt saker rätt till någon. Med andra ord har dessa skolor börjat tillämpa systematiskt kvalitetsarbete i vardagen.


Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar