Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 29 juni 2014

Evighetsfrågan

LR är duktiga med sin evighetsfråga: Statlig skola NU!! På ett plan kan jag hålla med LR att det är olyckligt med att ekonomi och pedagogik är åtskilda. Nuvarande skollag ställer nya krav på pedagogiken som inte följs upp av styrningen av finansieringen av skolan.


Kommunaliseringen missköttes av regeringen Bildt genom att ta bort de statliga styrkraven på kommunerna. Friskolorna fick friheter men regeringen Bildt finansierade den med 80 % skolpeng i förhållande till de kommunala. Regeringen Carlsson ökade finansiering för fristående skolor till 100 % skolpeng. Samma som kommunerna.


Det totala frisläppandet av statlig styrning fick till följd att de nya statsbidragsreglerna bara blev en påse pengar med fri dispositionsrätt för kommunerna. Som bekant har kommunerna använt skolan som budgetregulator sedan dess. Det mest tydliga är det S styrda Göteborg som tagit skolans pengar för att finansiera äldreomsorgen.


Staten har tagit ett hårdare grepp om pedagogiken i skolan genom de nya läroplanerna och skollagen. Det har skapat otakt i det totala kommunala uppdraget. När det gäller pedagogiken direktstyr staten undervisningen. Men för att undervisningen ska få det staten vill måste pengarna hänga med. Frågan är om kommunerna ska ha ett självstyre när det gäller ekonomin eller om vi ska begränsa det kommunala självstyret för ekonomin.


Som det vara innan 1990 var skolan regel- och ekonomistyrd. Staten betalade skolan via länskolnämnderna och SÖ reglerade pedagogiken. Denna centralstyrning hade sin för- och nackdelar. Mer nackdelar därför att den inte tog hänsyn till varje enskild skolas förutsättningar. Så det vill vi inte tillbaka till.


Däremot kan det finnas en vits att sammanföra ekonomi och pedagogik för att nå de nationellt fastlagda målen. Då måste det göras på ett begåvat sätt. Duger inte med att bara staten tar över den kommunala skolan. Vi har ju trots allt ett antal fristående skolor. Men framförallt är det inte precis upplyftande att studera de redan idag statliga skolorna. Staten är i det avseendet inte bättre än de kommunala. Samtidigt som staten i sig kontrollerar sig själv genom Skolinspektionen. Den vänstra handen vet oftast inte vad den högra handen gör.


Kanske vi ska ta över den finska styrningen av skolan. De har ju trots sina 366 kommuner lyckats med status för lärare och kunskapsresultat. I det fallet Finland - Sverige 1 - 0.


Media DN  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar