Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 28 augusti 2014

Käbbel

Valdebatten om skolan i "Världens bästa skitskola" var en annorlunda upplevelse. Var fanns skillnaderna? Möjligen att Jonas Sjöstedt fortsätter sitt "Chicken-race" om vinster i välfärden. Programmet urartade i käbbel om vems felet är att svenska elever tappat i mätningarna i PISA när det gäller läsförståelse, matematik och naturkunskap. Inte särdeles konstruktiv.


Vore bättre att politiken skapade en nationell samling när nu de politiska skillnaderna är små mellan partierna. Dock kunde man se två saker som stack ut. Den första, vinsterna i välfärden. Andra var synen på vem som ska vara huvudman för skolan. Här var det tydligt att det finns tre tydliga politiska alternativ som hade samsyn. SD-V-FP är de tre partier i riksdagen som vill ha statligt huvudmannaskap. Frågan inställer sig, hur har man tänkt med alla fristående skolor i en värld där staten är huvudman?


En annan konstig signal i debatten var frånvaron av de tre övriga Allianspartierna. Är det så att närvaro av övriga tre partiledare skulle spräckt Alliansens syn på skolan. Finns det en intern spricka som man inte vill vädra offentligt? Fundera kan man, blir lite konspiratoriskt. Men signalen ger konstiga vibbar.


Kontentan är även att allt det politiken pratade, under debatten, var mer kosmetika än faktiska åtgärder för att lyfta skolan. För det krävs det helt andra saker. En affär mellan eleven och läraren.
Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar