Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 22 augusti 2014

Planekonomi prövad och befunnen oduglig

Ingenting har de hört. Ingenting har de lärt sig i V. Speciellt inte nya hövdingen. Han har inte noterat att Berlinmuren fallit. Han har inte noterat att planekonomin har fallit för den inte fungerar i praktiken. Politiker som ska leka samhällsgenomförare kommer alltid att misslyckas. Mig veterligen har inte socialismen fungerat i verkligheten. Kollektiv är inte lättstyrda. Alla samhällsystem som byggt på en styrande elits fördelar har förr eller senare gått under. Det må vara feodalismen eller socialismen.


De förslag som Jonas Sjöstedt förselår i sitt debatt inlägg på DN Debatt (140822) tillhör paradgrenen i oduglighet. Kommunalt veto. Skulle fritidspolitiker i kommunen vara skickade att avgöra etableringar av skolor? När de inte ens vet hur man ska styra dem? Tänket med politruker ger kalla kårar utefter ryggen från en tid som försvunnit. Systemet innebär bara korruption och maktmissbruk hos en liten styrande elit.


Stopp av nyetableringar. Man tar sig för pannan. Hur tänker karln? Inte bygger det på kunskaper. Lika med lag om skattemedel. Tror Jonas Sjöstedt på allvar att han kan stoppa kapitalet vid nationsgränsen? Då är han olovligt okunnig. Kanske gick så länge vi hade en valutareglering. Konsekvensen av den såg vi resultatet av under 90-talskrisen. Kapitalet är globalt vare sig V och Jonas Sjöstedt tror något annan. Nästan så man tror att Jonas leker med nationalgränsen som SD.


Oligarkernas myndighet Välfärdsmyndigheten. Något mer korkat får man leta efter. Politruker á la sovjeter och dess hejdukar. Man undrar hur en så pass modern yngling kan komma på något så kontraproduktivt. Man bävar.


Om Löfven ska kampera ihop med V är jag allvarligt oroad. Då kommer samhället göra en kraftig vänstersväng med oanade konsekvenser. Det är som att släppa upp anden ur flaskan. Skulle dessutom Fi komma in i riksdagen blir det djup allvarligt. Inte nog med att Fi snott V feminism, vi får sudd på en revolution som skickar tillbaka samhället 100 år i tiden. Då kan vi glömma allt vad välfärd heter.


För den politik V vill driva är genusmässigt gubbväldets. Kvinnor gör er ingen föreställning om att ni får göra er fria och skapa verksamheter i välfärden. Det får bara gubbarna med att trycka böcker, tillhandahålla hus, datorer, vägar, järnvägar, mm.


V väg är för länge sedan beprövad och funnen oduglig.


Media DN 

2 kommentarer:

 1. Man skulle kunna tro att politik några veckor före valet skulle handla om framtiden.

  En framtid som enligt vissa forskare, t.ex. McAffe, innebär att om 20 år kommer ca hälften av dagens arbetstillfällen i USA, Sverige etc. att vara borta. För Sverige rör det sig om 2,5 miljoner arbetstillfällen som bortrationaliseras på grund av den tekniska utvecklingen, datorisering och effektivisering av arbeten.

  Poängen i denna samhällsomvandlig är dels att människan bortrationaliserar sig själv som arbetskraft, dels att alla politiska partier möter detta med att "skapa nya jobb" är det viktigaste för hela vår samhällsutveckling.

  Men dessa nya jobb lever inom samma ekonomiska ramar som de gamla bortrationaliserade jobben och kommer även de att riskera en bortrationalisering.

  Men denna rationalitet har ju fungerat bra tidigare så varför ändra på ett vinnande koncept! Det gäller bara att sälja denna rationalitet till väljarna så att de inte ser koplingen mellan arbete och kapital.

  SvaraRadera
 2. Frihet!

  Jo, jag glömde säga att frihet är det honnörsord som kan användas för att sälja nämnda samhällsomvandlingsprocess.

  Men för att människor ska få frihet behöver de kunskap. Och en kunskap som går att sälja bra på markanden är teknisk kunskap. Utan teknisk kunskap och en utveckling av denna antas hela den ekonomiska tillväxten avta. utan ekonomisk tillväxt går vi snabbt tillbaka till 1800-talet eller om det var medeltiden. Så frihet, kunskap och tillväxt är väl bra slogans som vilken väljare som helst kan köpa, om väljaren har kapital förstås.

  Friheten kan vara gemensam - en gemensam välfärd i frihet. Men bara lite gemensam för om vi blir mycket gemensamma blir vi ett kollektiv. Och kollektivet förtrycker individens frihet.

  Men så var det där med nationen. Ett antsändigt politskt parti måste nämna nationen - för ett riskdagsval sker inom en nations medborgerliga gränser. Men nationen ska vara lagom fri - ingen tror väl nu att det finns en autonom demokrati som endast verkar inom en nationalstats gränser. Allra minst ekonomer tror på denna demokratiska autonomi.

  Så för att människorna ska känna sig fria så måste de också veta att de ingår i olika gemenskaper. Eller som Carl Bild sa, först är jag hallänning, sedan svensk och sedan Europé.

  Men vissa är mer européer än andra. Jan Björklund framhåller t.ex. att "ensam är inte stark" och att Sverige därför som nation skulle vara med både i en EMU-gemenskap och i en Nato-gemenskap.

  Men trots alla gemenskaper så är grundbulten i detta samhälle ändå individen. Och för att individen ska vara just individ passar en ekonomisk vetenskap, som har utvecklat den rationella valhandlingsteorin som en grundpelare, utmärkt som ett gemensam samhällelig religion.

  Och vem kan ifrågasätta en religion om det är denna religion som anses vara grunden i allt?


  SvaraRadera