Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 14 september 2014

Gör din plikt

Ordet plikt kan kännas omodernt och skrämmande. Inte nog med att det är snudd på en skyldighet att utöva sin demokratiska rätt är plikten avgörande. Demokrati är inte en självklarhet. Se bara utvecklingen i Hongkong där Peking börjar luckra upp avtalet med Storbritannien om 50 års särställning. Där är demokrati inte längre en självklarhet.


Idag går vi i Sverige till valurnorna och lägger vår röst. En röst för vilket samhälle vi vill ha under kommande fyra år. Då kan ledarredaktionen på SvD ledarsida vara en VDN-märkning över gångna åtta åren.


Samtidigt noterar jag att detta val möjligen för första gången kan bli ett genusval. Kvinnor röstar mer åt vänster och män mer åt höger. OM det bara vore det en könet som röstar vet vi utgången. Här kommer könsblandningen i valmanskåren att kanske avgöra valets utgång. OM mindre män som röstar är valvinden given. OM det är mer män som röstar har vi en annan valvind. OM det är ungefär lika antal män och kvinnor blir det en rafflande historia.


Den som lever får se. Gör din demokratiska plikt.


Media DN, SvD  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar