Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 24 september 2016

Drabbande syn om kommunalt självstyre

Så har ett antal kommunala M-politiker uttalat sig. De är lika goda kålsupare som sina kollegor av rödgrön färg. Allt å ingenting är melodin.
En målande artikel i SvD uttalar sig Moderata kommunalråd om välfärdssatsningar. Ledande kommunalrådet i Danderyd Olle Richenberg (M):
Jag är mycket tveksam till riktade statsbidrag oavsett om de kommer från en socialdemokratisk regering eller en alliansregering. Det är mycket bättre med generella bidrag.
Tackar för det. Men är kommunerna kompetenta att driva och finansiera skolan? Tvivlar, när man ser på följande figur:
Kvalitetsbristen på resultaten är hela 74 procentenheter. Är det rimligt att kommunalråd och hobbypolitiker i kommunerna har rätten att finansiera skolan. Skolkommissionen har förslag att göra en skatteväxling när det gäller skolan från kommunalskatt till statlig skatt och därmed att staten finansierar den alldeles för viktiga samhällssektorn. Några mer trilskande uttalande från M-märkta kommunalråd:
Vi vill inte ha några riktade pengar. Det är i grunden fel. Det går emot det kommunala självstyret, att man ska få välja vad man vill prioritera. Det leder också till ökad administrativ börda, säger Patric Åberg, Östra Göinge.
Att då vara bundna av öronmärkta statsbidrag försämrar handlingsfriheten, säger Lennart Kalderén, Salem. 
Uttalandena skulle kunna vara sanna i en kontext av övrig kommunal verksamhet. Tyvärr finns ett ytterst begränsat kommunalt självstyre när det gäller skolan. Skollagen som är en speciallag tar över kommunallagen. Vilket innebär att undervisningen inte är en kommunal affär. Bara själva verksamheten, det som kallas utbildning. Den enda delen som är kommunalt självstyre är finansieringen. I ljuset av hur dåligt kommuner sköter skolan är även jag beredd att ställa upp på att finansieringen flyttas till staten. Dock återstår många funderingar hur man löser kommunernas och de fristående skolornas genomförande. Ska vi behålla mål- och resultatstyrning av skolan. Alltså att politiker via skollag och läroplaner talar om VAD och VARFÖR skolan ska nå vissa nationella fastställda mål och HUR är upp till varje enskild förskola och skola.

För att behålla de generella statsbidragen är av ondo. Det har sedan 1991 visat sig förödande hur hobbypolitikerna använd pengarna. Istället för satsning på skolan har pengarna gått till vidlyftiga projekt som har karaktären av arenor, asfalt och annat synligt för kommuninvånarna.

Välfärdssatsningar på skolan är för viktig för att kommunalt självstyre ska få fortsätta.

Media SvD   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar