Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 26 januari 2011

Oslipade diamanter

Varje student som börjar på en akademisk utbildning är en oslipad diamant. Den får under sin utbildning en slipning med olika fasettet. Slutliga slipningen kommer sedan i livets hårda skola. Först då kan man avgöra om det blev en värdefull diamant.

Just nu verkar det vara en purken debatt om ett fenomen som vi kommer att få avnjuta från måndagen 31 jan 2011. Klass 9A - version 2.0.

Denna gång kommer Stavros och Gunilla att vara mentorer till lärare i ett arbetslag. Innan programmet ens börjat sändas är "de rätt läriga" igång med kritiken. Själv väntar jag att ha en bestämd uppfattning innan programmet sänts.

De glimtar jag sett gör mig nyfikna och imponeras av de lärare som vågat lämna ut sig själv inför kamrerna. Det vittnar om en styrka. Och handen på hjärtat, behöver vi inte lite till mans både synpunkter och beröm på vårt professionella liv?

11 kommentarer:

 1. Nej.

  Studenter är inga oslipade diamanter som formas och får en slutgiltig form. Det finns inget 'slutmål' efter vilket man kan slå sig ner och förbli, och det är inte heller möjligt att 'avlära' och forma om bara för att politiker fått för sig att det vore en god idé.

  Studenter är inte heller vita dukar på vilka lärarna målar bilder och 'livets hårda skola' sen ramar in.

  Studenter är möjligen trädgårdsland, om vi nu ska ha en formande liknelse med studenten som ett tämligen passivt objekt, där man med omsorg och klokskap odlar och skördar, där det behövs lite skit för att uppnå de riktigt imponerande resultaten och där även en mask fyller sin viktiga funktion.

  SvaraRadera
 2. Ja nog hade vi lite till mans behövt bra återkoppling på det vi gör men vissa typer av förenklade budskap är vi ganska trötta på i skolans värld. Det är som att din diamantliknelse har en del poänger men behöver byggas på i flera dimensioner.

  Det känns som att 9A kommer innehålla många klokskaper men att allt emellanåt kommer någon förnumstighet, något ytterst förenklat om skolan som gör den mindre njutbar. Svårt att filosofera i förväg men debatterna, nu innan, har varit precis sådana.

  SvaraRadera
 3. @Morrica, jag köper båda metaforerna.

  Trädgårsmästaren som ansar trädgården efter hur värdefullt skiten givit näring.

  Lika fullt som oslipade diamanter speglar hur du har förmåga att reflektera kunskap du tillägnat dig.

  Där får du ursäkta mig, jag köper inte din syn. För att du slipar en diamant så reflekterar den inte ensidigt en färdig kunskap utan beroende på hur "kunskapsljuset" reflerkteras genom prismat får du olika kunskapstillämpningar. Allt beror på hur du vrider och vänder på prismat, om du läst läran om ljuset och vinklarna om optiken i fysiken.

  @Jan, är roade över hur ni i lärarkåren alltid tar till knepet mot förenklade budskap. Samma knep som lärkare tar till och hänvisar till medicinskt ansvar.

  Då brukar jag surna till ordentligt och med emfas hävda att läkarna har det bra enkelt som bara behöver felsöka i ett existerande system. Du förstår som tekniker resten.

  Jag måste säga att jag förväntar mig på något sätt att vi borde höja oss över vardags gnölet och på djupet diskutera varför skolan inte fungerar som tänkt, trots alla duktiga pedagoger som ni som sliter och försöker förbättra världen, men där resultaten totalt blir klent.

  Det jag stör mig på är alla färdiga åsikter innan man sett, möjligen ett program som ur dramaturisk synvinkel försöker spegla verkligheten. Trots allt är det ju kollegor till er som skapat det och medverkar i det.

  SvaraRadera
 4. Plura, hur du än vrider och vänder på diamanten kvarstår det faktum att den är och förblir vad den var, och däri består en stor del av dess värde. Ljusspelet är bara just detta - ett ljusspel, en illusion, vackert att titta på men inte så mycket mer. Det krävs något mer konkret från en lärare, och till skillnad från diamanten består inte värde i vare sig hårdhet eller förmågan att förbli exakt likadan, utan i modet att ständigt utvecklas.

  Jag förstår vad du vill säga, och det är av godo, men bilden brister.

  SvaraRadera
 5. Jag tänker att en lärarutbildning ska hjälpa studenten att hitta sina kvaliteter och utveckla dem på vägen mot något som vi kallar en yrkesidentitet.

  Då måste de också experimentera med olika ledarstilar under resan.

  Vi har mål och kriterier men i bästa fall upplever studenten dem som stöd för den egna utvecklingen.

  Jag värjer mig också mot bilden av både trädgårdsmästare och diamantslipare.

  SvaraRadera
 6. @Morrica, jag förstår din syn på diamanten, men att den bara skulle vara ett ljuspel och illusion är att begränsa de fysikaliska lagarna.

  Ljusetstrålen kan sätta fokus på något man tidigare inte sett och spektrat i ljusbrynigen kan ge nya upptäckter.

  @Mats, visst ska ni hjälpa studenterna att hitta sina kvaliteter. Och visst, ledarstilar är situationsanpassade.

  Men det jag sätter stort värde på är de personer jag träffat i ledande positioner som har förmågan att vara reflekterande inför sin uppgift och ödmjuk med den kunskap de besitter och inte tvärsäkert dominanta över en lösning på detaljnivå utan viljestark på vart åt färden ska gå.

  SvaraRadera
 7. Jag som har varit "expert flies in fr.o.m. Sweden" och felsökt i den stora internationella driftsatta telefonväxeln ser att det finns en hel del svårigheter med felsökning i befintliga system. Jag hävdar också att den naturliga variationen också skapar stora olikheter i resultat och håller inte med om att detta resultat är klent. Det har blivit sämre när det borde blivit bättre men det är inte alls samma sak. Förenklade budskap kan absolut skapa jätteproblem då det innebär att man ändrar det som fungerar.

  Det har funnits många tillfällen försmak av serien så jag tycker inte domarna är grundlösa. Personangreppen känns dock olustiga och vi bör absolut analysera både positivt och negativt.

  SvaraRadera
 8. Gillar ditt resonemang Plura. Jag tycker inte alla bra lärare ska vara så rädda för att vi talar om att det finns mindre bra. Och sen att lärarna bara är en del av hela skolsystemet där det finns en massa annat som behöver göras är självklart!

  Tittarna, föräldrarna, eleverna är inte dumma. Vi ser alla geniala lärare som gör ett fantastiskt jobb i att fånga elevernas intresse och respekt, lära dem massor och ha kul på köpet! Vi ser att skolan nedrustas, vi ser att resurserna är knappa och att det skärs ner för mycket.

  Det här med resonemanget förenklat budskap är verkligen svårt. Är det förenklat eller är det att vi tar en bit av ett problem. Fullt medvetna om att det finns flera?

  SvaraRadera
 9. @Jan, jag förstår ditt resonemang ur ett systemteoretiskt perspektiv.

  Men eftersom jag för "hundra år sedan" byggde hus vill jag ge dig metaforen av ett hus. Undervisningen bygger på ett kvalitetshus.

  Varför denna symbolik, jo, ett hus är ett strukturerat system. Huset är bara starkt om taket, pelarna och grunden är stark.

  En svag länk försvagar hela systemet. En av pelarna i huset är lärarna som ska leverera "rätt från mig".

  Det är precis det TV-serien klass 9A på måndag börjar illustrera utifrån ett dramaturgiskt sätt, för att vanliga dödliga ska kunna hänga med.

  Men det finns ett pedagogiskt värde i det för att illustrera just det jag sa om att pelaren är svagaste länken just i detta kvalitetshus som heter skolan och därmed riskera att rasera hela systemet.

  @Drottningbarn, kul att du hittat hit.

  Det finns någon form av konstigt "prinsessan på ärten"-fenomen i lärarkåren. Rikt varför har jag aldrig förstått.

  Som professionell utbildare i den kommersiella världen får man ständigt utstå kundens synpunkter på förmåga att förmedla kunskap. Det är oerhört lärorikt att utveckla förmågan att förmedla kunskap.

  Om det är förenklat i ett TV-format, tja annars skulle vi inte titta på det oavsätt om vi skulle vara en vanlig dödlig eller lärare.

  Som jag svarat Jan ovan ser jag TV-programmet som en illustration av den svaga länken lärare som inte levererar "rätt från mig". Då rasar hela huset om den länken inte repareras.

  SvaraRadera
 10. Ja, jag håller med dig om att vårt husbygge inte kvalitetssäkrar de undre våningarna speciellt väl och då blir det vwnskligt att bygga vidare. Detta tror jag kan bli bra belyst av serien 9A och jag har en i grunden positiv inställning till att ge serien en chans. Det finns en förhoppning av att det viktiga inte drunknar i dumheterna som också kommer med i den här formen av program.

  I ett eget blogginlägg har jag just nu lyft fram kunskapsuppdraget pga att det är så viktigt att ge rätt kunskaper tidigt. Då är det många länkar i kedjorna som ska klara sin del. Det är absolut den viktiga länken lärarna som ska leverera "rätt från mig" men då måste de andra länkarna hålla sin del för i annat fall blir lasten för hög.

  SvaraRadera
 11. Så är det Jan. Alla delar är viktig för att kvalitetshuset ska hålla ihop.

  Det som irriterar mig är alla tvärsäkra påstående om HUR den "rätta läran" ser ut.

  Min erfarenhet från uppväxten förskräcker med "det radikalt rätta sättet". Lite av dessa vibbar får jag i skoldebatten.

  SvaraRadera