Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 29 december 2011

Kommunpolitiker i blåsväder

Mitt trehundrade blogginlägg ägnar jag åt den läsarstorm som finns i dagens Eskilstuna-Kuriren om politikers sätt att hantera förskolan.

Man slås av den läsarstorm som finns i lokaltidningen efter 90 års maktinnehav av S. Aldrig har jag sett en sådan upprördhet över den arrogans som präglar ett maktbärande parti. Till och med så att en kommuninnevånare utropar: Flytta inte till Eskilstuna! Då har det gått långt.

Upprördheten emanerar ur ett uttalande av Johan Nilsson (S), till lika ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, när förskolepersonal protesterat på för stora barngrupper. Han lär ha uttryckt sig på följande vis:
Detta är inte högprioriterat utan först ska vi satsa på arenor, badhus och annat smått och gott.

Jag kan förstå upprördheten. För det första verka varken han eller skolchefen för barnomsorgen fattat sitt uppdrag från ett halvår sedan. De är bara satta att genomföra det statliga undervisningsuppdraget.

Sedan ett halvår är förskolan en av de tre skolformerna. Förskolan är idag ingen social angelägenhet utan en del av undervisnings systemet. Den nya skollagen har fråntagit de offentliga huvudmännen, i detta fall Johan Nilsson och skolchefen, mandatet att påverkar hur förskolan bedriver sin verksamhet. De har bara att se till att det finns resurser för att genomföra det statliga uppdraget.

Huvudmannens uppdrag är bara att planera, följa upp och utveckla utbildningen på förskolan. Makten över utbildningen på enhetsnivå (förskolan) ligger på förskolechefen och undervisningen ansvar förskollärarna för. På den punkten är skollagen ytterst tydlig.

För övrigt anser jag att fritidspolitiker har ringa kunskap om vad de är satta att förvalta. De har inget att göra med hur förskolan organiseras internt eller hur undervisningen bedrivs. Deras makt slutar vid lekgrinden på förskolan. De har bara att se till att rätt resurser finns.

Media ekuriren1, ekuriren2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar