Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 8 december 2011

Falsk matematik

Ytterligare ett avsnitt av Värdens bästa skitskola har sänds på prime time. Här vara det några skolkoncerners och dess ägare som nagelfarits. Det här med vinster i skolsystemet. Problemet med debatten är att den bygger på falsk matematik.

Falsk på så sätt att det inte är att vissa enskilda ägare som lyckats tagit ut stora vinster ur driften. Utan man blandar in avkastningen vid försäljning som ett vinstuttag.

Det stora problemet är att alla snackar kvalitet som drivande för undervisningen. Om det ska vara det är det snarare driften och pedagogiken man ska rikta in debatten på. Då spelar det ingen roll om det är kommunal eller enskilda skolor som driver verksamheten. Kommunal sänker budgetarna så skolan blir anorektisk. Enskilda ägare ökar produktivitet och kostnadsminskar med vinst i ägarnas fickor.

För att få bukt på problemet måste det i så fall finnas evidensbaserade uppföljningssystem från statens sida med kända kriterier som skolan mäts mot för att nå kvalitetsdriven utveckling. Då duger inte dagens tillsyn från Skolinspektionen. Den ser bara till att kraven i skollag, förordningar, läroplaner och kurs- å ämnesplaner uppfylls.

För övrigt anser jag att det ska finnas nationella kvalitets kriterier som förskolan och skolan bedöms utifrån oavsett driftsform.Media UR Play 

6 kommentarer:

 1. No argument from me, när det gäller uppföljning och kvalitetskriterier. Men det som framför allt ska följas upp är att varje elev har möjlighet att lära sig det han eller hon har rätt till. För det krävs en systematisk kontroll av kunskapsresultaten.

  SvaraRadera
 2. Helena, där är vi överens. Men det ena utesluter inte det andra. Första platsen på Skolinspektionens tillsyn är avsaknade av avstämning av kunskapsmålen. Läraren vet säkert enskild elevs kunskapsresultat men definitivt inte på klass-, arbetslags-, skol- och huvudmannanivån i alla ämnen.

  Ska du ha en kvalitetsdriven utveckling av skolan måste du ha kända kriterier från staten eller dess myndigheter för hur denna kvalitet ska mätas. Då duger det inte med hemmasnickrade sådana som det finns allt för mycket av.

  SvaraRadera
 3. Finns ingen mening med att en lärare ska kunna det, Plura. Huvudmannen får hantera huvudmannanivå. Läraren hanterar sina egna elever.

  Kvalitetskriterier har vi verkligen nog av som det är. Det vi inte har nog av är kunskaper, färdigheter, likvärdighet, trygghet, trivsel och elevinflytande.

  SvaraRadera
 4. Helena, visst ska huvudmannen hantera sin nivå. Men säg inte att därmed är paradiset på enhetsnivån. Hur många rektorer vet hur det ser ut med kunskapresultat i alla ämnen under terminerna för att styra rätt?

  Ska jag vara fräck, vilka kvalitetskriter har skolan nog av? Inga skulle jag säga. De andar du räknar upp är vi överens om.

  SvaraRadera
 5. Plura, hela läroplanen är en enda räcka kvalitetskriterier.

  SvaraRadera
 6. Helena, vad bra! Då är vi överens.

  Tänk om alla skulle börja mäta sig efter dessa kvalitetskriterier istället för massa annat manbo - jambo;)

  Då kanske vi skulle kunna få en vettig diskussion var kvalitetsförbättringarna fanns någonstans fri från tyckande och tro.

  SvaraRadera