Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 8 juli 2018

Nu - dag 8 Almedalen 2018

Nu - Miljöpartiets motto i Almedalen 2018. Ett motto att det är bråttom att nu rädda klimatet så att barn och barnbarn kan tänka tillbaka på vår generation som tog hotet på allvar. Temperaturen är en högsta någonsin, med värmerekord över hela norra halvklotet. Miljöpartiet och Isabell Lövin gjorde en snabb hopkoppling med rådande vädret och klimathoten.

För att vädret är galet bör inte politiken vara det.

En annan klimatfråga som Lövin tog upp var maten. Vi behöver öka självförsörjningsgraden när det gäller att producera mat i Sverige. Från femtio procent till något kring åttio procent. Ett medel för att nå detta är att höja skatten på importerad mat. En viktig del i denna omställning är att det ska ske en ekologisk omställning av jordbruket.

Mot populismen i politiken slog Isabella in kilen - Stå upp för demokratins tråkiga kvarnar. Även om politik är resultat, för Isabella Lövin, är det inte liktydigt med de enkla lösningarnas väg.

Miljöpartiet ser sig var de svaga och klimatets försvarare. För andra är klimatet dånande tysthet.

Isabella Livin tog upp en stor miljöbov, plasten i våra hav. Här bör varje tänkande människa faktiskt hålla med om vikten att vi måste ta oss ann det marina livet.

Avslutningsvis verkar skolan inte var något för Miljöpartiet. Inte en stavelse fanns om hur barn och barnbarn ska få en skolgång som ger de kunskaper som krävs för att klar klimatutmaningarna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar