Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 2 mars 2011

Lärarlegg - nu är vi hemma

Riksdagen har idag beslutat om lärarlegimtation. Frågan är, är det lösningen på problemet?

Jag tvivlar. Systemfelet i skolan är synen på det pedagogsika arbetet. Är det lärarnas soloprestationer i stängda klassrum?

Är det möjligen behovet av pedagogiska samtal som avgör?

Oavsätt vad det är, är det inte lärarlegimtationen som avgör kvaliteten på lärarna. Det är skolans resultat som avgör, inte varje lärarens syn på vad kan jag förbättra idag!!!

Enskilda strävande till förbättringar kommer alltid att misslyckas eftersom det blir enskilda öar i strävan att förbättra kvaliteten på det pedagogiska arbetet.

4 kommentarer:

 1. Frågan om huruvida lärarlegitimation är lösningen måste bero på frågan. Men så är legitimationen bara ett av många penseldrag från en flitig regering.

  Vad menar du med den sista meningen?

  SvaraRadera
 2. Ska försöka förtydliga mig.

  Vad jag menar med detta är att förbättringsarbete alltid ska göras i ett sammanhang, byggt på att alla i skolan ska ha nytta av det.

  Inte att någon tycker att ett enskild förbättring är bra för mig utan att det är satt i sitt sammanhang.

  Ta det här förhatliga programmet Klass 9A och frågan om vilken av metoderna som är bäst Stavros eller "visselpipans". Inget är bra enskilt utan måste mejslas fram i en dialog hur man förbättrar det pedagogiska arbetet så att eleverna förstår.

  Här borde skolledningen ha en klar syn på hur de skulle driva förbättringsarbetet genom coacher och metoden för coachning. Att utveckla och förbättra det pedagogiska samtalet för att nå resultat och få arbetslagen med på båten.

  För hur vi än ser på det här med undervisning är det en process av händelser som ska leda fram till att eleverna når de kunskapsmål de satt ut för sig själva, det som kallas IUP. Är då pedagogiken fel måste processen stämmas av mot hur man förbättrar den.

  Om jag tar mig själv som professionell utbildare. Varje kurs jag kör utvärderas mot kursdeltagarna. Utifrån denna utvärdering sätter jag mig ned och förbättra kursen utifrån den sakliga kritik jag får. Det innebär att kursen ständigt förbättras både till innehåll och metodik.

  Hur ofta görs det i dagens skola?

  SvaraRadera
 3. Obehöriga lärare är ett jätteproblem när det gäller det gemensamma förbättringsarbetet. De kan för lite för en meningsfull pedagogisk diskussion, samarbete degraderas till städuppdrag efter en lärare som inte är vuxen sin uppgift och sist men inte minst är de en kraftfull signal om att skolledningen inte värdesätter kunskap.

  Legitimation är en liten möjliggörare av det du förespråkar.

  SvaraRadera
 4. Plura, tack för ditt förtydligande. Nu förstår jag vad du menar och håller med. Jag delar din målfokusering och användandet av utvärderingar som arbetsredskap.

  SvaraRadera