Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 16 maj 2015

Inkulderad i något

Inkludering kommer upp titt som tätt när skolan diskuteras. Frågan är vad menas med detta? Gör jag en ordboksvandring definieras ordet inkludera med:
låta ingå i såsom del i grupp
Låter nästan som mängdlära i matematiken. I Hej matematik lärde sig elever på 1970-talet om man tillhör eller inte tillhör mängden. Är A en delmängd av B eller någon annan tillhörighet.

Går vi till synonymboken kan ordet inkludera beskrivas med följande synonymer:
inbegripa, ta med, medräkna, inberäkna, innefatta, omfatta och räkna in.
Allt detta är intressant när man börjar fundera på grupptillhörigheten i skolan. På förekommen anledning började jag fundera på om begreppet inkludera eller inkludering är uttryckta som krav i skollagen eller läroplanerna. Vid ordsökning i Lgr11 finns ingen av de två varieteterna på ordet. Med andra ord inget som påverkar hur man grupperar elever i undervisningen. Det är upp till varje lärare och skola hur man ser till att pedagogiken når varje enskild elev så likvärdigheten kan uppnås.

Enda stället ordet inkludering finns är i skollagens förarbetet kring språkintroduktion och nyanlända. Spännande att detta ord som ställt till sådant rabalder till och med används av Skolinspektionen fast det inte uttryckligen finns i de styrdokument de är satta att se till att skolhuvudmännen följer. Att politiker svänger sig med uttrycket kan jag förstå. Men att professionen gör det är obegripligt om det inte är så att dess värderingar bygger på något kollektivistiskt från anno dazumal.

Källa:
Svensk Ordbok, Esselte Studium
Tefyma, Sjöbergs Förlag
Nya Stora Synonymboken, Strömbergs Bokförlag
Lgr11 - grundskolans läroplan
Skollagen (2010:800)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar