Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 19 juli 2012

Mors lilla Olle

Ibland undrar man hur analysen kan leda så fel. Nästan som mors lilla Olle som i skogen gick. Att V drömmer sig till en planekonomisk tillvara är välkänt och inte alls konstigt. Problemet blir när man låter okunskapen sitta i högsätet när man pratar vinster i välfärden. Blir som att de tror att det offentliga är en stor snäll björn. Det händer när man läser några V-politikers inlägg om just detta på Brännpunkt.

Vinst eller som det heter på riktigt resultatet av verksamheten uppstår när kostnaderna är mindre än intäkter efter ett antal boksluts korrigeringar. Detta resultat är en del av det fria egnakapitalet i ett bolags balansräkning och är ägarpengar. Hur ägarna disponerar dessa pengar beror på vad bolagsstämman beslutar. Kloka ägare återinvesterar del av överskotten i verksamheten som förbättringar. Dessa förbättringar kan vara effektivare arbetssätt, ny utrustning, ändrad arbetsrutiner och ny kompetens.

Alla företag som ensidigt använder företaget som sedelpress kommer snabbt att se mjölken sina i kassakon. Det är som att krama ur all saft ur en vindruva. Det är bara ett tomt skal kvar.

Dessutom kan möjligen överskott i välfärdsföretag även ses som ett kvitto på hur dåligt offentliga verksamheter drivs. Kostnadsbudgetar är definitivt inte främjande för effektivitet i offentligt drivna verksamheter. Man ser inte effekt av sitt handlande, det finns inget rakt samband mellan vad det kostar det man gör och vad man får pengar för att göra det.

För övrigt anser jag att välfärdsföretag skapar en tydligt tryck på offentligt driven verksamhet att bli effektivare med skattemedel.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar