Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 31 juli 2012

Krock mellan statlig styrning och kommunal ekonomi

Läser att kommunerna kommer att gå tuffa tider till mötes. Då är risken stor att den största budgetposten i kommunen skolan kommer att få stryka på foten med nya budget neddragningar enligt den kända principen, osthyveln.

Det är skrämmande.

Sveriges framtid bygger på att kommande generationer ska ha kunskaper för de är framtidens sjuksköterskor, bilmekaniker, lärare, m fl. Om de inte får fullgod utbildningen, enligt det statliga kraven som sjösattes för ett år sedan, bryter det kommunala budgettänkandet emot statens krav på genomförandet av undervisningen.

Kanske dags att börja prata om kommunalt självstyret. Är det nyttigt att staten har krav på genomförandet medan kommunerna spolierar det genom sina budgetprocesser. Även om skolan varit kommunal verksamhet genom alla tider var det innan 1990 så att staten styrde både medelstilldelning via länskolnämnderna som pedagogiken via SÖ. När kommunaliseringen genomfördes släpte staten all budgetstyrning och införde en mål- och resultatstyrd skola över en natt. De statsbidrag som numera skickas till kommunerna är det fri dispositions rätt på, att utnyttjas till skrytbyggen eller barn.

Det kanske är så att staten också skulle börja fundera på hur det det statliga uppdraget ska styras förebyggande. Både i pedagogiska termer som budgetmässiga. Det kan inte rimligen vara så att 290 kommuner självständigt kan spoliera de statliga kraven på undervisningen. Då är Skolinspektionens uppdrag reaktiv i så måtta att kontroll i efterhand av uppfyllandet av regler blir ineffektivt. Även om inspektionen fått juridiska muskler har man inte makten över hur kommuner finansierar sitt uppdrag som genomförare i skolan.

Så den stora politiska diskussionen i skolan framöver är inte det som diskuterats hittills. Utan hur ser vi över det kommunala självstyret. Ska kommunerna har självstyret över den viktiga samhällsektorn skolan? Hur ska staten styra budgetmedel man tillställer kommunerna? Det är den politiska utmaningen i skolväsendet de kommande åren. Inget annat!!

Media SvD

4 kommentarer:

 1. Det är många skolor där man börjat få föraningar om att nu får kommunen tuffa prioriteringar och då hamnar skolan i strykklass.

  Malmö tar för sig och många stora evenemang hamnar där, de häftigaste nybyggena hamnar där och de försöker dra till sig regionens sjukvård, högskoleutbildning mm. De satsar och pengarna har de tagit från skolan med känt resultat. Skola ger resultat långt i framtiden och dessutom troligen i någon annan ort än där eleven utbildades.

  Jag är ruskigt pessimistisk inför kommunernas förmåga att ge skolan den prioritet den behöver.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Där håller jag med. Vad jag flaggar för är att det kanske måste bli en klar begränsning av hur de statsbidragen får användas.

   Som det är idag är det fritt för kommunen att använda dem till vad de tycker.

   Den ordningen tror jag är olycklig. Men för att få bukt med detta måste det kommunala självstyret begränsas. Tyvärr är det en grundlags fråga och lång träta rikspolitiskt.

   Men frågan måste lyftas. Även här är vi unika i Sverige när det gäller det kommunala självstyret.

   Däremot innebär det ju inte ett förstatligande av skolan utan en begränsning av hur de statliga medlen används.

   För de som trott att skolan varit statlig har nog missat det hela. De som jobbade i skolan var anställda i kommunen och kommunen ansvarade för skolan tidigare utan att kunna bestämma lönerna och hur de statliga pengarna användes. Det var det Persson var förbannad på som kommunalråd i Katrineholm på sin tid. Så alla som ropar på ett återförstatligande är ute i ogjort väder. Skolan har aldrig varit statlig.

   Radera
  2. Och jag har egentligen aldrig tagit ställning för ett "återförstatligande" då jag är oerhört kritisk till den statliga styrningen under 80-talet. Sänkning av lärarnas status, stor plats för skolfrälsare och okritisk användning av undermålig forskning var sådant som startades redan då.

   Det är ju fler länder än Sverige som skapat underliga konstruktioner för lokalt självstyre där ansvar och befogenheter är i mismatch. Jag känner dock faktiskt inte till något annat land som har samma dumma system som vi har i det här fallet. Pengarna kommer egentligen från staten men ändå finns det de som hävdar att det är demokrati att kommunen får använda dem som den vill.

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera