Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 10 juli 2012

Utrotningshotad

Är boken utrotningshotad? Vet inte, men distrubtionsformerna för texter har förändrats med ipad och andra läsplattformar. Att den tryckta boken kanske minskar är väl en generationsfråga å en fråga för hur förlagen selektivt väljer att publicera manus.

Jag läser idagens kulturdel av SvD att unga läser mindre böcker. Kanske inte så förvånande med dagens social medier. Det som är intressant över tiden är att unga grabbar läser mindre böcker än vad tjejer gör. Inte för att jag är något vetenskapligt objekt för hur mina läsvanor kan ha en allmän giltighet så hade inte boken någon framträdande roll i uppväxten.

Min fantasi fick jag genom att lyssna på berättelser från mina söndagskollärare och i barntimmen i den kristna rörelse jag växte upp i. Med "skriv och läsvårigheter", som det hette på den tiden, var inte det skrivna språket viktigt. Då fokuserades istället naturvetenskap och teknik med matematiken som navet. För i min uppväxt fick man hör att man var dum när man inte fick orden på plats.

Så det här med bokläsandet tog fart först i vuxen ålder. Å sedan dess har det varit bokslukar ålder hela tiden. För det jag upptäckte i vuxen ålder var att fantasin förstärktes och tanken skärptes med träningen av att läsa orden. Samtidigt som förmågan att omvandla texten till praktisk tillämpning ökar ju mer du tränar språket.

Sedan kan jag tycka att det är lite förnumstigt när man pratar kvalitetslitteratur. Vad är det? Är det Strindberg, Tolstoj, Zola eller någon av de stor i slutet av 1800-talet. Eller är det inte så att litteratur ska läsas för att fånga fantasin och kreativiteten. Att tänka det som kan få sinnet att flytta sig utanför den kunskapsbox man hittills befunnit sig i.

Jag vet inte, men den "god litteraturen" befinner sig inte i det olika "förstår sig påare" tycker. Det viktiga skolan borde träna det uppväxande släktet är i är förhållningssättet till texter. Fakta kan man snabbt få tag idag. Problemet är den tillförlitlig? Har den relevans? Beskriver den allmängiltiga bakgrunder eller är det klart manipulativa texter?

Källkritik och kritiskt tänkande är A och O för att förstå att somliga har grumliga avsikter. Det är så man ofta blir offer för ideologisk maktutövning.

Men det är aldrig fel med en stunds njutning, att fly bort i en god historia.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar