Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 18 augusti 2012

Allt och himlen där till

Man skulle kunna sammanfatta KDs Annika Eclunds inlägg på Brännpunkt som rubriken. Likvärdigheten och straffen för skolor som inte sköter sig måste var helt tagna i luften.

När det gäller likvärdigheten i svenskt skolväsende är det inte liktydigt med resultaten som skolan når. Här fallerar de flesta debattörerna när de debatterar frågan. Likvärdigheten i skolan definieras av skollagen (1 kap 9 §) med att alla ska ha samma förutsättningar att uppfylla fastställda mål i styrdokumenten. Med att alla i skolväsendet, oavsett driftsform, ska ha samma läroplan är likvärdigheten lagd.

HUR sedan detta resultat nås har varken politiker eller debattörer med att göra. Bra undervisningen bygger på innehållet i läroplanerna och att skolan har strukturerat och systematiserat undervisningen efter givna krav. När detta är gjort på enhetsnivån i skolväsendet har likvärdigheten uppfyllts.

Det finns inga socioekonomiska eller andra faktorer som styr likvärdigheten. Bara för att man bor i ett socialt utsatt område innebär det inte att man ska premieras med att ha mindre krav på sig än på icke socialt utsatta områden.

Det här med att stänga dåliga skolor. Tja, är det en fristående skolan går den i konkurs för eller senare. Vad ska det va för vits med att Skolinspektionen stänger skolor då? Nästa fråga är hur i all sin dar ska Skolinspektionen ha rätten att gå in i kommunala skolor och stänga dem? De har redan idag möjlighet att tvångsförvalta "dåliga" kommunala skolor. För vad förslaget från KD innebär är att det kommunala självstyret sätts ur spel. Om och hur det kommunala självstyret ska ändras är en helt annan fråga.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar