Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 25 augusti 2012

Underliga slutsatser från SKL

Med stor häpnad har jag läst styrelsen för SKLs positionspapper. Något mer verklighet främmande har jag inte läst. Man skulle kunna tro att SKLs ordförande och övriga ledamöter lever på en annan planet.

Uppenbarligen har man inte läst Skollagen (2010:800), Lpfö 98, Lgr 11 och Läroplan för gymnasieskolan. Framför allt har man inte lärt sig skillnaden på vad utbildning är och undervisning. Det senare har inte SKL eller för den delen skolhuvudmännen med att göra. Det är förskollärarnas och lärarnas domän som staten direktstyr via läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Det enda intressanta med dokumentet är att de är sura på att de måste stå med pengar till fristående grund- och gymnasieskolor, men inte ha makten av tillsyn av dem. En intressant fråga i sig rent politiskt. Kommunerna har rätt att göra tillsyn på fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorgsverksamhet (fd dagbarn vårdare) men inte de som staten, via Skolinspektionen, ger tillstånd till. I och för sig kan man fundera på lämpligheten i att samma myndigheter ger tillstånd och sedan granskar.

Verkar fortfarande vara stor okunskap i det kommunala ledet över hur man ska ta sig ann sitt uppdrag i skolväsendet. En riktig utbildningsverksamhet kanske skulle behövas så politikerna vet vad de är satta att leda.

Källa SKL

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar