Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 18 augusti 2012

Tredelat lärande

Säsongsbetonade ämnen dyker upp med given frekvens. Nu startar skolan. Då kommer Freinds rapport om mobbning i skolan. Kanske lite mer faktaspeckad. Förre BEO har blivit generalsekreterare där. Allt nog skulle jag vilja knyta ann till Anne-Marie Körlings begrepp om lärandet:
fostran, omsorg och kunskap.

Det intressanta som inträffar i all diskussion är att dessa tre är någon slags separata delar i skolvardagen. Så är inte fallet. Det krävs alla tre i samverkan. Du tar inte in kunskaper om du inte känner dig socialt trygg. Här har vuxenvärlden en stor roll.

De tre storheterna ovan är inte separerad eller skilt från själva lärandet. Fostran är att knyta upp de socialkontrakt man har i skolan. Vad gäller i umgänget mellan vuxna och elever, elever och elever. De brukar kallas ordningsregler. Regler som inte bara ska vara tomma ord om hur vi samspelar med varandra utan lika mycket en levande dialog i varje ämne eleven möter. Exempel på detta kan vara Elevkontrakt med vilka värdegrunder som finns på skolan och vad det innebär att vara elev där. Skolans ordningsregler kanske till och med var av klassen egna ordningsregler.

Det är grunden för att klara kapitel 6 i skollagen och diskrimineringslagen.

Omsorg är en lärarndeomsorg. En omsorg för eleven om lärandeinnehåll och en självklar plats i undervisningen. Först då kan du få en kunskapstillväxt som både bygger på hur du socialt utvecklas och vilka förmågor du stimuleras till i lärandeomsorgen. Allt detta innebär att skolan blir likvärdig genom att ha förmågan att tillämpa styrdokumenten på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Media SvD ; GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar