Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 30 augusti 2012

Rorkulten dåligt bestyckad

Styrning av verksamhet från ledningen är A och O för att nå framgång. I svenskt skolväsende kunde Skolinspektionen i sin senaste granskningsrapport till regeringen konstatera att huvudmännen har helt fel mätinstrument. Styrningen görs helt frikopplat från det uppdrag staten lagt på huvudmännen.

Kommunerna hanterar sitt huvudmannaskap med bristande ansvarstagande. Det gäller framför allt att man inte prioriterar och följer upp skolverksamheten efter de nationella målen i styrdokumenten. Man har helt andra mål och mätetal. Speciellt när man har budgetmål som styrning eller egna hemmasnickrade lokal mål. Skolpolitiker i kommunen har inte mandatet att hitta på egna styrprinciper för skolväsendet.

I nästan alla granskade kommuner under 2011 kunde konstateras att man hade brister i att förbättra och utveckla skolverksamheten. Med andra ord, utvärdering och uppföljning av skolans resultat lyser med sin frånvaro. Det är alarmerande mot bakgrund mot att skolans uppdrag som kunskapsförmedlare till framtida generationer.

Därför är det av yttersta vikt att en tillnyktring sker hos de kommunala huvudmännen. Deras primära uppgift är att själv bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i nämnd och förvaltning. Att skaffa sig en mer strukturerad och anpassad verksamhet för styrning av utbildningen i kommunen. För undervisningen är numera rektors och lärares mandat ute på skolorna. Men för att undervisningen ska fungera i praktiken måst huvudmännen veta vilket resultat som presteras och hur därmed resurserna ska fördelas.

Källa: En skola med tilltro lyfter alla elever, Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning 2011,
Diarienummer 40-2012:2991

2 kommentarer:

 1. Intressanta iakttagelser, jag har länge misstänkt att kommunernas bristande uppföljningsförmåga är något de försöker kamouflera genom att välja lättare mål att mäta. Tyvärr är det en helt vansinnig strategi: "What gets measured gets done" visar att val av mål styr verksamheten kraftigt och kommunernas agerande kan utan att de inser det själva styra skolan rätt i diket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det.

   Dock ser jag även bristande uppföljning från skolledningen. Man har inte hela bilden av vilka resultat skolan presterar.

   Utvärdering = analys och värdering är en vit fläck i skolvärlden. Tragiskt tycker jag.

   Radera