Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 21 augusti 2012

Lilla vän bli innovativ

Tre nationalekonomer ger sin syn på innovationspolitiken i ett debattinlägg på Brännpunkt. Visst de två benen de pratar om i artikeln är viktiga:
Innovationspolitiken bör därför stå på två ben: För det första att förbättra kvaliteten i skola, högre utbildning och forskning, och för det andra att förbättra möjligheterna för entreprenörer att utmana det gamla och omvandla ny kunskap till varor, tjänster och nya organisationer. I en liten och öppen ekonomi är det andra benet viktigast.
Allt detta är nog gott. Vi behöver utbilda kommande ingenjörer och naturvetare. Problemet är bara att se hur innovationer,som skapa svensk industri för hundra år sedan, sprang ur behov av förbättringar av olika tekniska lösningar. De sfäriska kullagret uppfanns för att täcka behovet av att minska driftstörningar när stela kullager havererade på axlarna till spinnmaskinerna i Göteborg. Sven Winquist startade SKF som på fem år var internationellt och fanns i 35 länder.

Ungefär samtidigt hade sjöfarten problem med fasta sken på fyrarna. Gustaf Dahlén löste problemet genom att skapa AGA-fyrarna med blinkande sken å AGA växte också till ett stor företag. På senare tid har vi TetraPak som grundade sin framgång på att lösa ett distributionsproblem. Även IKEA startades för att lösa ett distributionsproblem med skrymmade transporter av möbler.

Den fråga man borde ställa sig är hur såg jordmånen ut för att dessa innovationer kunde omsättas till världsdominerande företag och hur de överlevt så många år. Sverige lider inte av att det är brist på innovationer utan snarare varför det inte skapas några nya företag som kan exploatera idéerna.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar