Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 19 augusti 2016

Den enögde skandaldebatten om fristående skolorÅter får man läsa om dessa tvivelaktiga skolkoncernerna. Denna gång ger sig herrarna Suhonen och Svensson i kast med två av yrkesgymnasierna i sin kamp om att ta död på företag som driver fristående skolor. Då hade det varit klädsamt att hålla sig till fakta. Men i ideologins namn är allt gångbart.
Första felaktiga påstående är den om att Skolinspektionen ”utdömt” vite till Praktiska. I senaste beslutet skriver Skolinspektionen:

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 g skollagen (2010:800) Praktiska Sverige AB att vid vite av 3 miljoner kronor senast den 31 mars 2016  vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen.
Om Praktiska Sverige AB inte följer detta föreläggande kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet.”

Helt uppenbart är att Skolinspektionen inte har befogenheter att utdöma några viten. Ett föreläggande är en helt annan sak. Det innebär att Skolinspektionen har ett påtryckningsmedel på trilskande skolhuvudmän, fristående som kommunala. Däremot måste Skolinspektionen gå till Kammarrätten för att begära att vitet utdöms. Jag känner personligen inte till att något sådan ännu skett. Och om Skolinspektionen gjort något uppföljningsbeslut på om man tänker gå till Kammarrätten med begäran om vite på Praktiska Sverige AB.


Enögt ger sig debattörerna på de fristående skolkoncernerna i sin iver att marknadsföra sin och fackföreningsrörelsen syn på vinster i välfärden.  Men man nämner inte med ett ord Skolinspektionens kraftiga vitesföreläggande på kommunala huvudmän under 2015. Göteborgs kommunala skolor har fått vitesföreläggande på mångmiljonbelopp.
Det här med vinstuttag. Här ger sig herrarna in på det som heter kombinationsbias. Det finns inget samband mellan ett års resultat och vinstuttag ur ett bolag mer än vad bolagsstämman i aktiebolaget besluter. Ett visat resultat i bolaget är inte samma som att ägarna plockar det rakt ned i sin ficka. Lika lite är försäljning av ett företag en vinst som hör ihop med de intäkter ett företag har. Ett eventuellt överskott vid försäljning är payback för den investering man gjort som inte har något med vinster i välfärden att göra.

”Vinst i välfärden” är vår tids löntagarfondsdebatt. När herrarna Suhonen och Svensson ger sig in i debatt undrar man vilket samhälle vill de ha? Genom att effektivt skära av möjligheten till vinster i företagen finns ingen anledning till privat ägande. I ett nafs har man då socialiserat alla välfärdsföretag i landet.

För problemet med detta hot är att många anställd till företagen blir av med sin anställning i ett privat företag. Elever har inte längre några valmöjligheter. Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Eller ska vi låta pluralismen få leva mellan staten och näringslivet?

Media DN
Lärarnas Tidning 

Uppdatering 2016-08-20:
Texten ovan är en replik som DN Debatt avböjde att ta in på Suhonen och Svenssons debattinlägg 2016-08-19. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar