Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 1 augusti 2016

Underbar resa

Underbar resa in i en annan språkdräkt gör jag. Allt för att man växte upp med prosan i 1917 års Bibelöversättning noterar jag att språk utvecklas. Från det mer indirekta till ett mera oneliners språk vi har idag.
Under min folkskoletid under första hälften av 60-talet fick vi barn boken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Minns inte om det var i svenskan vi hade den som läsebok eller om det var i geografi vi hade den. Men minns att fröken ofta högläste ur den. När jag nu cirka 50 år senare plockar ned den från bokhyllan och tar mig an att åter göra resan stötte man på patrull.

Texten flyter inte som annan nutida text. Man får stanna till. Tänka. Meningsuppbyggnaden påminner om den tyska. Och det här med ord. Vackra och klingande med mångtydiga tolkningar. Några vackra sådana:
skolpulpet, tröstarinna, fortfärdig, postilla, evangelieboken, strävsamma, m fl
Det här med läsförståelse. Om den är ett problem i dagens språkbruk hur illa är det då när man läser böcker med en språkdräkt som fanns för hundra till hundar femtio år sedan. Jag får i varje fall skärpa hjärnkontoret när jag ska tolka orden som inte har en naturlig koppling till dagens samhälle. En nyttig övning noterar jag i att utöka sitt ordförråd på.

Lagerlöf, Selma (1906-1907, 1957) - Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Albert Bonniers Förlag
Selma Lagerlöf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar