Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 13 augusti 2016

Skadlig nymoralism

Skadlig nymoralism verkar grassera i dagens samhälle. Där en selektiv moral eller grupps synsätt som är avgörande. Senast på tapeten är gymnasieministerns avgång.
Om vi sätter hennes försummelse i en kontext kan vi fundera vilken etisk regel har hon brutit mot. Är det regeletiken (Svensk lag) eller situationsetiken (Allt vad ni vill att människan ska göra er, det ska ni göra för dem). Den senare kan sägas var hög grad av samhällsnytta. Eller är det nyttoetiken som gäller? Som kan symboliserar av nyttosynpunkten: Är en helfull gubbe lyckligare än två halvfulla.

Det är beklagligt att ministern har gjort ett brott mot regeletiken. Frågan om detta ringa brott är större än det Riksrevisorerna gjort? Det här med hur vi ska se på om det är en nyttoetik vi ska använda för att dra slutsatser om avgången var befogad.

För det här med etik är inte lätt. Etik är lära om moral. Moralen är alltså tillämpningen av de etiska reglerna. Moral är enligt ordboken:
uppfattning om rätt och orätt som styr värderingar.
Värderingar i säg är grundläggande åsikter och åsikter är sättet att betrakta och bedöma vissa typer av frågor.

Man undrar hur lågt i tak det är i dagens samhälle. Har vi fått en åsiktspolis utan en etisk kompass? För hela frågan luktar unken luft som på den tid jag växte upp med moralpoliser som talade om vad som är rätt och fel. För en moralist är en person som försöker påverka andra att handlande som är moraliskt riktigt. Och vem har det tolkningsföreträdet? I varje fall inte journalistkåren eller andra nymoralistiska väktare.

Hög tid att åter ta upp den diskussion och uppgörelse mot överheten som skedde med 68-rörelsen. Vi kan inte ha ett land styrt av moralpoliser.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar