Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 31 juli 2016

Inte person - utan innehåll

Undervisningen mellan oss är en rykande aktuell bok. Det har varit en professionell stimulans att läsa Anne-Marie Körlings bok. Då i egenskap av utbildare. Tankar har också fötts hur jag var som lärare en gång i tiden till mina teknologer på KTH. Fokuserade jag innehållet? Var jag förvånad över de frågor de ställde i sitt lärande.
Anne-Marie har dedikerat sitt liv som lärare åt att utveckla undervisningen. Att skapa det viktiga att avpersonifiera uppdraget. Hon skriver:
Genom att personifiera uppdraget och knyta det till en person distanserar vi oss från frågan.  (s 289)
Frågan om innehållet. De feta frågorna. För inget är rätt eller fel i skolan. Det är samtalet som är viktigt. Att bli förvånad över påstående och frågor som kommer från elever. Och ta det vidare utifrån ämnets innehåll. Många goda exempel finns i boken hur man kan utveckla detta.

Några vikta begrepp och ord som jag vill förmedla, i tänkandet kring undervisningen, från boken är följande:
  • Varm saklighet.
  • Förvånad.
  • Nyfikenhet.
  • Med relation kommer innehållet.
  • Klassrumspromenad.
  • Pedagogisk promenad.
  • OnOff-pedagogik istället för fortlöpande lärande
  • Feta frågor
Många är de goda tipsen för att skapa det pedagogiska samtalet. Att ersätta effekter av affekter till ett konstruktivt professionell utvecklande av undervisningen med läroplanen som underlag.
Boken har varit min följeslagare under senaste halvåret sedan lansering vid jultid 2015 på Lärarförlaget. Det har varit en upplyst tid med många tankar jag bär med mig i mitt fortsatt värv som utbildare.

Boken skulle även lämpa sig som kurslitteratur på lärarutbildningarna. Då kanske lärarstudenterna får en praktisk inblick i vad läraryrket är för något.

Så starta det nya läsåret med att se hur systematiskt kvalitetsarbete på lärarnivå kan se ut genom att i kollegiet ha Anne-Maries bok som underlag för att skapa en undervisning fokuserat på innehållet och inget annat.

Körling, Anne-Marie (2015) - Undervisningen mellan oss, Läraförlaget 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar