Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 6 juli 2016

Anseendeindexet lågt för skolmyndigheter

Sifo mäter svenska myndigheters förtroende hos medborgarna. Årets mätningar har presenterats.
Anseendeindexet för svenska skolmyndigheter är under genomsnittet. Något förvånande är rankingen mellan Skolverket och Skolinspektionen. Bland de professionella i skolan uppfattar jag att det är större förtroende för Skolverket än Skolinspektionen. Tittar man på medborgarna i stort är förhållandet omvänt. Skolinspektionen får ett index 14 medan Skolverket bara 5. En skillnad på 9 enheter.

Man undrar vad den skillnaden beror på? Man skulle ha lust att få ett uttalande av Anna Ekström och Helene Ängmo hur de ser på medborgarförtroendet. Och vad beror det på att de ligger under genomsnittet?

Media SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar