Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 11 juli 2016

Skolan, integrationen och svenskheten i Almedalen 2106

Partiledarna har sagt sitt i Almedalen 2016.
Skolan som en viktig politiskt område fick minst uppmärksamhet under partiledartalen. Endast tre av åtta partiledare hade med skolan i sina tal. Anna Kindberg Batra var den som pratade mest framåtriktat, Stefan Löfven mer traditionellt vad regering gör och Jan Björklund känd skolpolitik sedan länge. Det nya från M var nolltolerans mot dåliga kunskapsresultat och tvångsförvaltning från staten av skolor som inte lyckas med sitt uppdrag oavsett om det är offentliga eller fristående.
Integration som viktigt politiskt område fick uppmärksamhet av sex partiledare. Jonas och Isabella var de två som inte explicit pratade om denna storhet i sina tal. Frågan är ju oerhört viktig att lyckas med för att ta död på utanförskapet. Här har skolan en avgörande roll för både vuxna som barn som är utlandsfödda och invandrat. Samtidigt som vi har problem i de 53 områden där det finns invånare som ännu inte behärskar svenska språket efter tio år.
Svenskheten slogs majoriteten av partiledarna om att tolka. Fem av åtta hade svenskheten som bärande tema i sina tal. S om den svenska modellen vad det nu är. KD som pratade svenskheten utifrån vår värdegrund, vad den nu är. Ebba pratade om ord som tillit. C pratade om klyftor som drar isär Sverige. M pratade om svenskheten utifrån lördagsgrillning och pratade om värdegrunden utifrån jämställdhet, solidaritet och göra sin rätt. SD pratade mest om de förlorade områdena och lurendrejeri och SD som den enda sanna vägen till lyckoriket via logdans.

Summerar vi talen får S och M full pott på ovan beskrivna politikerområden. Två av tre områden berörde L, C, KD och SD. MP ett av områdena och V inget.

Några minnesvärda bilder från talen är Anna Kindberg Batra liknelse med tjuren Ferdinand under sin korkek. Undra om humlan är Jonas Sjöstedt som får Stefan Löfven att frusta och rusa runt. En annan slående bild stod Jonas Sjöstedt för. Om ångloket S som har tjänat väl och tuffar på. Där eldandet görs av MP som skyfflar in kol.

Nu blir det politisk semester. Få se vilken hållbarhet dessa tal har i höst. Om svenskheten bara var en Almedalsfluga eller inte.

Media SvD1, SvD2

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar